Språkbloggen

I fredagskvisset får du en chans att testa din ordförståelse. Du möter tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till! Här hittar du fler kviss. Anders Illustration: Istockphoto
2018-11-16
0 kommentarer Facebook Like
Sökningarna på ordet ökade med 45 procent under 2018. Och det återspeglade det år som snart gått. Därför valde Oxford Dictionaries toxic, ’giftig’, till årets ord. När Oxford Dictionaries utser årets ord är redaktionen ute efter ord som på något sätt speglar samtiden. I år föll alltså valet på toxic. Ett skäl är att ordet använts på så många olika sätt....
2018-11-15
0 kommentarer Facebook Like
Valet mellan stor och liten bokstav i initialförkortningar kan ibland vara knepigt. I det här kvisset möter du tolv initialförkortningar. Hur ska de skrivas enligt Svenska skrivregler? Lycka till! Här hittar du fler kviss. Anders Foto: Pixabay
2018-11-14
0 kommentarer Facebook Like
Åsa Holmér (till vänster) och Karin Webjörn är Språkrådets två första terminologer. De får ansvaret för att bygga upp myndighetens terminologiarbete. Båda har tidigare arbetat på Terminologicentrum, TNC. Vid årsskiftet sker den formella nedläggningen av TNC. Den är en följd av regeringens beslut att flytta ansvaret för svenskt terminologiarbete till...
2018-11-13
0 kommentarer Facebook Like
Behovet av att menscertifiera arbetsplatser har diskuterats flitigt de senaste veckorna. Syftet med menscertifiering är att skapa en arbetsmiljö som är anpassad efter kvinnors behov. Jämställdhetsmyndigheten inrättades vid årsskiftet. Nyligen uppmärksammades i medierna att myndigheten gett bidrag till ett projekt om att menscertifiera arbetsplatser. För...
2018-11-12
0 kommentarer Facebook Like

Senaste kommentarer

Annons