Språkbloggen

Att hotivera är att använda hot för att motivera. Det går både att hotivera sig själv och andra. Teleskopord är ett populärt sätt att skapa fyndiga nyord. De bildas genom att två ord kläms ihop – ungefär på samma sätt som ett teleskop – så att det som återstår är början av det ena och slutet av det andra. Från de senaste årens nyordslistor märks...
2018-04-23
0 kommentarer Facebook Like
I veckans kviss stöter du på tolv svenska ord. Känner du till vad de betyder? Betydelserna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till! Här hittar du fler kviss. Anders Foto: Istockphoto
2018-04-20
0 kommentarer Facebook Like
Toker är för tokigt för Skatteverket. Ett föräldrapar i Västeråstrakten får inte ge den nyfödda pojken detta namn. Enligt Skatteverket kan det leda till obehag för pojken. Skatteverket anser att namnet Toker inte är förenligt med svenskt namnskick och att det kan leda till obehag för bäraren. Myndigheten skriver i beslutet att det är viktigt att ta extra...
2018-04-19
0 kommentarer Facebook Like
Är du intresserad av tio årgångar av Språktidningen? Det rör sig – med ett undantag – om samtliga nummer från 2008 till 2017. Numret som saknas är 1/2017. Det går att köpa i vår webbutik för den som vill ha kompletta årgångar. Det är en läsare i Stockholmsområdet som hellre vill ge bort tidningarna än att kasta dem. De väger en hel del – så det smidigaste...
2018-04-18
0 kommentarer Facebook Like
Att visa missnöje kan göras genom att skynka eller att genomföra nagelprotester och knäprotester. Dessa tre nyord har sitt ursprung i olika typer av manifestationer. I förra veckan myntades nyordet knytblusuppror. Även detta ord har en liknande bakgrund. Knytblusuppror är både en form av protest och ett uttryck för sympati. Turbulensen inom Svenska...
2018-04-17
0 kommentarer Facebook Like

Senaste kommentarer

Annons