Språkbloggen

Tolv svenska ord möter du i detta kviss! Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Orden och definitionerna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Gör kvisset här! Här hittar du alla tidigare kviss. Anders Foto: Istockphoto
2017-04-28
1 kommentar Facebook Like
Med hjälp av dna kan forskare förutsäga hur barns läsförmåga utvecklas. Genetiska faktorer förklarar upp till 5 procent av skillnaderna. Det är betydligt mer än exempelvis biologiskt kön. Forskarna har studerat läsförmågan hos 5 825 barn och hur den utvecklats mellan sju och fjorton års ålder. Hos varje barn undersökte forskarna dessutom gener som anses...
2017-04-27
0 kommentarer Facebook Like
När pupillen vidgas är uppmärksamheten på topp. Den som lyssnar mindre intresserat visar inte samma mönster. Det visar en forskarstudie från amerikanska Dartmouth College. Det brukar sägas att ögonen är själens spegel. Och det tycks ligga en hel del i det. Pupillen avslöjar nämligen vilken uppmärksamhet vi ger en berättelse. För att undersöka detta lät...
2017-04-26
0 kommentarer Facebook Like
Har du koll på svenskans ordklasser? Här gäller det att identifiera vilka ordklasser de tio orden i kvisset tillhör. Vi använder oss av den indelning som finns i Svenska Akademiens ordlista, som i sin tur är baserad på den indelning som görs i Svenska Akademiens grammatik. Gör kvisset här! Här hittar du fler kviss! Anders Illustration: Istockphoto
2017-04-25
1 kommentar Facebook Like
Om en person hastigt förlorar förmågan att ta hand som sina angelägenheter blir det upp till myndigheterna att utse en förvaltare eller god man. Framtidsfullmakten kan bli lösningen på problemet. I juli blir framtidsfullmakten verklighet i Sverige. En fullmakt är enligt Svenska Akademiens ordlista en ’skriftlig handling med bemyndigande att handla i ngns...
2017-04-24
0 kommentarer Facebook Like

Senaste kommentarer

Annons