Språkbloggen

Skarpa färger får rovdjur att avstå från vissa sorters grodor. Samma grodor av hankön har därför kunnat utveckla mer högljudda och nyansrika läten som syftar till att locka till sig honor. Det hävdar amerikanska forskare i en studie publicerad i tidskriften Proceedings of the Royal Society B. Inte sällan är pilgiftsgrodors hud täckt av skarpa och ljusa...
2014-10-29
0 kommentarer Facebook Like
I budgeten för 2015 föreslår regeringen en chockbantning av anslagen till Terminologicentrum, TNC. Kvar blir bara 273 000 kronor om året. Om nedskärningarna blir verklighet är arbetet med svenskt fackspråk hotat. TNC:s uppdrag är att ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället”. I praktiken innebär det att TNC...
2014-10-28
2 kommentarer Facebook Like
Spotthuva är en påse som träs över huvudet. Den stoppar bäraren från att spotta, men den täcker inte ögonen eftersom bärarens syn inte får störas. I Sverige används spotthuvor av polisen. Ordet spotthuva är belagt i svenskan sedan 2006. Användningen har dock ökat under de senaste åren. I flera fall har medier uppmärksammat att spotthuva används i samband...
2014-10-27
0 kommentarer Facebook Like
Prosodi brukar definieras som det talades språkets rytm och melodi. Men forskare vid italienska och franska universitet vill nu utvidga begreppet. De anser att även gester tillhör prosodin. Betoning, intonation, ton och längd är några av de fenomen som räknas till de prosodiska dragen. Prosodiska skillnader gör exempelvis att en fråga som Är det här rätt...
2014-10-24
0 kommentarer Facebook Like
Har den rödgröna regeringen någon språkpolitik? Nja, i den budgetproposition som i dag presenterades av finansminister Magdalena Andersson (S) var det tunt med både förslag och visioner gällande språk och språkpolitik. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) har inte fått någon särskilt stor pengasäck av Magdalena Andersson. Det är också tunt med satsningar på...
2014-10-23
2 kommentarer Facebook Like

Senaste kommentarer

Annons

Ur senaste numret av Språktidningen

Arkiv

  • Augusti 2014
  • Juni 2014
  • Maj 2014
  • April 2014
  • Februari 2014
  • Januari 2014