Stina Ericsson får Erik Wellanders pris

Stina Ericsson får Wellanderpriset. Klarspråkskristallen går till Kronofogden. Minoritetsspråkspriset tilldelas Eeva Östberg på Finlandsinstitutet.

Text:

Bild: Anders Svensson

Stina Ericsson, professor i svenska vid Göteborgs universitet, tilldelas Erik Wellanders pris 2024. Hon har som forskare ägnat sig främst åt språksociologi och interaktion. Det är också något som juryn lyfter fram i motiveringen: ”Ett viktigt tema i hennes forskning är hur olika normer skapas, uttrycks och förhandlas språkligt och hur sådant kan förstås i förhållande till målsättningar om jämlikhet och inkludering i ett samhälle präglat av variation och mångfald. Hennes forskning har tydlig samhällsrelevans, och samverkan med det omgivande samhället har varit en viktig del av hennes verksamhet.”

Klarspråkskristallen – ett pris som delas ut till en myndighet, kommun eller region som har bedrivit ett framgångsrikt arbete med klarspråk – går till Kronofogden ”för ett robust och välintegrerat klarspråksarbete som kan vara inspirerande för andra”. Kronofogden har bland annat tagit fram en egen skrivhandledning och erbjuder på olika sätt stöd åt medarbetarna. Resultatet av det språkliga förändringsarbetet följs upp bland annat genom kundundersökningar. En konkret effekt av klarspråksarbetet är färre följdfrågor i mejlkonversationer med personer som hör av sig i olika ärenden.

Vinnare av Minoritetsspråkspriset är Eeva Östberg, som är bibliotekschef på Finlandsinstitutet. Hon får priset ”för hennes framgångsrika utveckling av Finlandsinstitutets biblioteksverksamhet genom satsning på tillgänglighet, digitalisering och barns och ungas läsning, till gagn för den finskspråkiga minoriteten i hela landet”.

Priset kommer i ett läge där bibliotekets framtid är hotad. Biblioteket – som grundades 1894 av Stockholms finska förening – kommer i år inte att få något ekonomiskt stöd från Stockholms stad. Därför är finansieringen av den öppna, lokala biblioteksverksamheten ett frågetecken. Finlandsinstitutets bibliotek är det enda i landet som är specialiserat på finsk och sverigefinsk litteratur.

Alla tre priserna delades ut under Språkrådsdagen i Stockholm. Minoritetsspråkspriset och Klarspråkskristallen delades ut av Natasa Ristic Davidson, statssekreterare hos civilminister Erik Slottner (KD). Erik Wellanders pris delades ut av Björn Melander, ordförande i Stiftelsen Erik Wellanders fond och professor i svenska vid Uppsala universitet.