Språkbloggen

Dialektala ord och uttryck ligger många varmt om hjärtat. Ett av dem är dynvar. Ordet används i betydelsen ’örngott’ i finlandssvenska dialekter. I Svenska Akademiens ordlista, SAOL, finns ett antal finlandismer, ord som är typiska för finlandssvenska dialekter men som sällan eller aldrig används i sverigesvenskan. Ett av dem är dynvar. Många...
2020-05-28
0 kommentarer Facebook Like
Nitton bokstäver är vad som brukar behövas för att barn ska kunna läsa sina första ord. Det fastslår forskare i psykologi och utbildningsvetenskap vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften New ideas in psychology. Forskarna har studerat 412 norska barns läsförmåga innan de började...
2020-05-27
0 kommentarer Facebook Like
Whiskygrogg togs med i Svenska Akademiens ordlista i 1986 års upplaga. Men särskilt vanligt är det inte. Whiskygrogg var ett av de 1 001 ord som enligt Språktidningens kartläggning användes så sällan att de skulle kunna riskera att strykas ur listan. Men det var också ett ord som många ville bevara. Whiskygrogg var det fjärde mest adopterade ordet bland...
2020-05-26
0 kommentarer Facebook Like
I debatten om coronaviruset covid-19 talas det allt oftare om folkhälsonationalism. Ordet står för en lojal hållning gentemot det egna landets hantering av pandemin. Sveriges agerande under coronakrisen sticker ut. Somliga har stort förtroende för Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters hantering av pandemin trots ett förhållandevis stort antal...
2020-05-25
0 kommentarer Facebook Like
I fredagskvisset möter du tolv ganska luriga svenska ord. Kan du lista ut vad de betyder? Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till! Här hittar du fler kviss. Anders Illustration: Pixabay Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!
2020-05-22
0 kommentarer Facebook Like

Senaste kommentarer

Annons