Språkbloggen

Tolv svenska ord möter du i fredagskvisset. Uppgiften är att lista ut vad de betyder. Som vanligt stöter du på en blandning av ord av varierande svårighetsgrad. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Här hittar du fler kviss. Anders Foto: Unsplash
2019-09-20
0 kommentarer Facebook Like
Trombocytopeni, klusil, fogsvans.* Dessa ord är så kallade fackord eller termer, alltså ord som förknippas med olika yrkesgrupper och som kan vara svåra att begripa för dem som står utanför. Nu finns en ny ideell förening, Terminologifrämjandet, som vill ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället”. Termernas uppgift är ”att...
2019-09-19
0 kommentarer Facebook Like
Bara en av nio svenska tonåringar läser dagligen en bok eller en dagstidning. De dagliga läsarna har halverats inom loppet av sex år. Det visar Statens medieråds undersökning Ungar & medier. Att läsa böcker eller tidningar på fritiden blir allt mer sällsynt bland svenska tonåringar. Det är 11 procent som dagligen plockar upp en bok eller en tidning....
2019-09-18
0 kommentarer Facebook Like
Planerna på att uppkalla ett torg i Köpenhamn efter Kim Larsen blir inte verklighet. Artisten ska själv ha motsatt sig inrättandet av en minnesplats. Kommunens ortnamnsnämnd kommer därför inte att gå vidare med förslaget. När Kim Larsen gick bort i höstas förlorade Danmark en av landets mest folkkära artister. Han började sin karriär i gruppen Gasolin. På...
2019-09-17
0 kommentarer Facebook Like
Klädskam är ett nyord som hörs i klimatdebatten. På senare tid har modeindustrins utsläpp uppmärksammats allt mer. I klimatdebatten talas det mycket om olika typer av skam. Flygskam följdes av bland annat halloumiskam och båtskam – men också av tågskryt. Och under 2019 har nyordet klädskam myntats. Modeindustrin beskrivs inte sällan som en klimatbov. Plagg...
2019-09-16
0 kommentarer Facebook Like

Senaste kommentarer

Annons