Språkfrågor

Olika galler har olika ursprung

Min sjuåring, som läser Asterix, undrar om ordet galler (ett sorts stängsel) har något att göra med folkgruppen galler. Kan ni svara? 

Ledde och lett är normen i skrift

Hur böjs ordet leda i sportsammanhang? Säger man leda, ledde, ledat (vilket jag tror) eller leda, ledde, lett (vilket min fru påstår) eller har vi rätt båda två?

Stilvärdet kan ­avgöra ordvalet

Är orden gratis och kostnadsfritt helt synonyma? Oavsett vilket uttryck man använder, behöver man ta hänsyn till aspekten att de flesta av kommunens arrangemang egentligen inte är gratis eftersom de finansieras av skattemedel?

Direkt lån i bok av Stephen King

Vad betyder malodo­röst? Jag läste det i en bok av Stephen King: ”Lagerskjulet var dunkelt och luktade unket, men inte mefitiskt eller malodoröst”.

Låt timbank följa bankens mönster

En timbank är ett ställe där arbetade och oarbetade timmar regleras. Men hur böjer man ordet i plural? Våra intervjupersoner säger timbankar, men vi är osäkra. Kan ni hjälpa oss?

Bärare bestämmer uttalet av namnet

Jag har en fråga angående namnet Georg. Den traditionella svenska stavningen är Georg. Blir uttalet automatiskt engelskt om man stavar det George? Finns det någon skriv- eller uttalsregel i svenskan för när det slutar på -ge i stället för -g? Vad jag har förstått det så blir stavningen George vanligare i Sverige, men har uttalet då också ändrats?

Absolut kyckling är imponerande

Jag läser en blogg där författaren skrev att hon hade sett an absolute unit of a chicken. Vad betyder det?

Sanktionera har blivit sin motsats

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder sanktionera ’godkänna’, och det är också så som jag är van att tolka ordet. Nu hör man ordet användas i betydelsen ’rikta sanktioner mot’. Jag tycker att det kan bli tvetydigt, till exempel i meningen ”Sverige sanktionerar rysk olja”.

Ganska kan också vara förstärkande

Jag upptäckte att ­betydelsen av ordet ganska skiljer sig åt mellan Svenska Akademiens ordlista, SAOL, Svensk ordbok, SO, och Svenska Akademiens ordbok, SAOB. Både SAOL och SO beskriver ordet på det sätt som jag alltid använt det: ’tämligen, relativt, i någorlunda hög grad’. SAOB anger däremot en betydelse som får mig snarare att tänka på tvärsäker eller liknande. Vad beror detta på?

Vanligare att skriva brunvattensjö

Ska det vara foge-s eller inte i ordet brunvatten(s)sjö? Vid googling hittar jag både sötvattenssjö och sötvattensjö, klarvattenssjö och klarvattensjö, både saltvattenssjö (inte många) och saltvattensjö, varmvattenssjö och varm­vatten­sjö (men inte många av någon av dem) samt kall­vattens­sjö och kallvattensjö (men inte många av någon av dem). I andra sammansättningar finns både sötvattensfisk och sötvattenfisk, salt­vattens­fisk och saltvattenfisk, kallvattensfisk och kallvattenfisk, varmvattensfisk och varmvattenfisk, ingen träff på klar­vattensfisk, men fem träffar på klarvattenfisk. I samtliga fall tycker jag att det gott kunde vara foge-s. Eller är det den obetonade stavelsen -en i ordet vatten som styr?

Kläckord är en förolämpning

Jag har stött på ordet klökord i en text, upptecknad i Väster­götland: ”Sa (ska) du störa andakta å ge kLökoL (klökord) å ljuga te på köpet, röt prästen så det rungade.” Vad betyder ordet klök och kan ni säga något om dess ursprung?

Innehållet avgör för vattenflaskan

När jag pratar engelska med min partner (som är från Frankrike) använder vi alltid olika ord för vattenflaska: jag säger water bottle och han säger bottle of water. Vem har rätt?

Ryska lån främst i gammal slang

I äldre finska och finlandssvenska kallas cigarett ibland för det ryskklingande ­paperossi eller papyross. Vilka fler vanliga lånord från ryskan finns fortfarande i finska och finlandssvenska?

Fotbollförbundet saknar ett foge-s

Media skriver spanska fot­bolls­förbundet (med foge-s) men svenska fot­boll­förbundet (utan foge-s). Vad gäller?

Börta och Borta är släkt med Birgitta

I min släktforskning har jag träffat på ett namn som är lite roligt och intressant och jag undrar vad det kommer av. Det är namnet Börta, även Borta finns, men det verkar inte riktigt vara lika vanligt. Känner ni till något om de här namnen?