Språkfrågor

Hans och sin leder till regelkrock

Ska det vara sin eller hans i den här meningen: ”Enligt hans/sin manager dog han i Paris av hjärtstillestånd.” Jag vill skriva hans, men min korrekturläsare vill skriva sin. Vilket ska det vara?

Ofullständigt kan fylla en funktion

Jag retar mig på meningar som Detta trots att de redan var antagna? Det är ju inte en fullständig mening. Får man skriva så?

Svensk Fredag har ofta tyskt påbrå

Det medeltida binamnet Fredag/Freitag brukar man i allmänhet anse vara tyskt. Finns det belägg för att det i Sverige förekommit inhemska, svenska personer som har hetat Fredag på medeltiden eller 1500-talet?

Bäst att låta vinet klarna

Filtrering av ett vin kallas för klarning, men vilket verb ska användas: att klara eller klarna vinet?

Rea räknas inte som förkortning

Reastart eller rea-start? Reaspurt eller rea-spurt? Det ska väl vara bindestreck i sammansättningar med en förkortning?

Eskimå kom från kolonisatörerna

Hur är det med ordet eskimå – uppfattas det som nedsättande på svenska, och vad skriver man i så fall i stället?

Förväntan är inte alltid positivt

Mitt språköra reagerar när jag hör att ”vi kan förvänta oss en ytterligare ökning av dödsfallen”. Vad då förvänta? Borde det inte heta vänta eller hellre befara? För mig har orden förvänta och förväntan en positiv innebörd. Har jag fel?

Provins saknar ofta engelsk artikel

Jag har i engelsktalande program flera gånger hört in Helmand province. På svenska och tyska skulle man använda bestämd form: i Helmandprovinsen/in der Helmand Provinz. Är det normalt att utesluta den bestämda artikeln på engelska?

Kraken har redan bestämd form

Jag har sett Trumpsupportrar använda sig av uttrycket release the Kraken i samband med de ogrundade påståendena om valfusk i det amerikanska valet 2020. Men står inte Kraken redan i bestämd form – blir det inte tårta på tårta att säga the Kraken?