Språkfrågor

Hemult hör ihop med hemmet

Jag är från Lysekil och här säger vi att någonting är hemmålt när det är hemtrevligt och mysigt, men vad är det för ett ord egentligen?

Dina grannar bor alltid i närheten

Omfattar granne eller grannar enbart dem som bor i dörren bredvid eller kan det inkludera personer som bor ovanför dig i en lägenhetsfastighet eller flera dörrar bort på samma plan?

Omplacera är mer neutralt om djur

Säger man omplacera eller adoptera när man talar om hundar på svenska? På japanska används inte detta ord, vi talar bara om att köpa eller få en hund.

Vanligare med vattendrag i ental

När använder man pluralformen waters i stället för singulara water för vattendrag och vattensamlingar på engelska?

Engelsk plot blir svenska plottar

I filmsammanhang pratar man om en plot. Min gissning är att ni rekommenderar att det skrivs med två t i slutet, plott, eftersom det uttalas så. Om inte annat blir det ju konstigt om man skriver ordet i bestämd form med bara ett t.

Flygplatser bör ha svenska namn

Hur benämner man bäst svenska flygplatser? Swedavia kallar alla sina flygplatser airport, som i Visby Airport, och använder inte ordet flygplats alls i sina namn. Då hamnar man i dilemmat att välja mellan att använda det som verkar vara det officiella namnet, Visby Airport, eller att följa rekommendationen om att använda svenska, det vill säga skriva Visby flygplats. Hur ska vi göra?

Dubbla former i århundraden

Varför har engelskan båda formerna somebody/someone, nobody/no one, anybody/anyone etcetera? Finns liknande former i andra språk?

Grannarna känner inte till ordet lagna

Jag undrar över ett ord som jag använt inom familjen i över 60 år, men som jag nyligen upptäckte var helt okänt i granngårdarna. Kan det vara ett lånord, till exempel från någon av grannsocknarna? Själv kommer jag från Österfärnebo, men släkten har sina rötter i Hedesunda och Årsunda i södra Gästrikland. När jag ska ut på åkrarna för att göra ett stängsel åt korna, det vill säga en inhägnad, så brukar jag säga att jag ska lagna (med ng-ljud) åt korna. Stängslet brukar jag kalla lagningen (med ng-ljud även på första g:et). Det skulle vara intressant att få höra om verbet lagna och substantivet lagning i de betydelser jag beskrivit är vår släkts egna konstruktioner eller om de finns belagda någonstans i vårt rike.

Uttryck för att vara på väg mot något

Jag hörde uttrycket I’ve been fixing to try it, vilket verkar vara ett sätt att prata om framtiden som jag aldrig hört innan. Vad betyder det och hur används det?

Så blev Turkey ett land och en fågel

Turkiet har nyligen valt att byta sitt engelska namn från Turkey till Türkiye för att det tidigare namnet stavas och uttalas likadant som det engelska ordet för kalkon. Hur kommer det sig att namnen är desamma på engelska?

Förbund är ofta flera föreningar

Jag har noterat att arbetsgivare sluter sig samman i föreningar, medan arbetstagare samlas i förbund – exempelvis Livs- medelshandlareföreningen respektive Livsmedelsarbetareförbundet. Finns det någon skillnad mellan förening och förbund?