Språkfrågor

Fritt fram för flera torkor

Hur skriver man substantivet torka i plural? Spontant känns torkor mest logiskt, men i Svenska Akademiens ordlista anges ingen pluralform på ordet. Exempel: ”Med klimatförändringarna förväntas fler torkor i södra Europa.”

Generisk används oftare generiskt

Allt oftare dyker ordet generisk upp i tidningen. Jag som inte vet vad ordet betyder har googlat, och det tycks mig som om inte heller skribenterna egentligen vet. Ordet används med olika betydelser. Kan ni bena ut detta?

Dubbelt upp för citat och ironi

Någonstans i bakhuvudet hör jag min svensklärare skrika: ”Citationstecken läggs bara vid citat, och när ni är sarkastiska ska enkla citationstecken användas!” Är det så? Ska det vara enkla eller dubbla citationstecken i skrift där man gör citattecken med händerna när man pratar?

Ukraine är en form av respekt

Om jag minns rätt fick jag lära mig en gång i tiden att det heter the Ukraine, men i dagens nyhetsrapportering skriver och säger man bara Ukraine, utan artikel. Har artikeln försvunnit eller minns jag fel?

Ungen säger att något hör ihop

Jag undrar över ändelsen -ungen som förekommer i ett flertal sjönamn i norra Dalarna och södra Hälsingland.

Förkortningar för flera kungligheter

Jag lärde mig precis att i spanskan skrivs förkortningar med dubbla bokstäver vid plural så att till exempel Estados Unidos (Förenta staterna) blir EE.UU. och Naciones Unidas (Förenta nationerna) blir NN.UU. Jag insåg att en sådan förkortning finns även i svenskan, nämligen DD.KK.HH. för ’deras kungliga högheter’. Hur har den förkortningen uppkommit? Har den importerats eller är det något som kungahuset hittat på?

Harmlös kissi blev barnovänlig kussi

Jag har noterat att det råder variation mellan ordformerna kussimurra och kissimurra. Rör det sig om en dialektal skillnad? Är själv uppvuxen i Östergötland och har alltid sagt kissimurra. Min kollega från Värmland hävdar däremot bestämt att det heter kussimurra. Sedan undrar jag varifrån ordet kommer rent etymologiskt. Vad betyder kussi/kissi och murra?

Haren är en sten under vattenytan

Jag undrar vad efterleden haren har för betydelse i ortnamn. Till exempel finns Gräsharen och Trollharen, båda mellan Gävle och Söderhamn.

Hjälpverb får olika följeslagare

I en amerikansk serie som jag tittar på sa en av personerna I should have went to work (i stället för I should have gone to work). Är detta något nytt? Det låter inte korrekt i mina öron.

Engelska föredrar oftare komparativ

När man jämför två saker på engelska, bör man då använda komparativ (the larger of the two) eller superlativ form på adjektivet (the largest of the two)?

Språkig ger inget behov av skriftig

Jag arbetar med frågor om flerspråkighet, och särskilt det slags skriven flerspråkighet som involverar flera alfabet eller skriftsystem. Jag har kallat det multiscriptalism och flerskriftlighet, men funderar över ordbildningen. På svenska säger vi ju flerspråkig, inte flerspråklig, med l. Borde det då inte egentligen heta flerskriftig, likaså utan l?

Vokalljudet har smittat av sig

Vad betyder Hun- i Hunån, Hunflen och Hunstjärn, platser som ligger utanför Äppelbo i Dalarna?