Språkfrågor

Ingen fara för en mindre tjänst

Varifrån kommer uttrycket ingen fara, som används i stället för varsågod? Jag hör det främst användas av yngre.

Ordböckernas val är också vanligast

Hur stavas den skyldighet en nyhetsredaktion har att kommentera nyheter? Kommentarskyldighet eller kommentarsskyldighet? Ett eller två s?

Otydligt val mellan strumpor i mörkret

Vi hade nyligen ett matematikprov där en fråga löd: ”I en låda ligger fem vita och åtta svarta strumpor. Det är mörkt, så du kan inte se. Hur många strumpor måste du plocka upp för att säkert få två strumppar av vardera färgen?” Hur många strumpor innebär två strumppar av vardera färgen? Är det två par av vardera färgen (det vill säga två svarta par och två vita par, totalt åtta strumpor)? Eller innebär det att man ska ha två par strumpor, ett av vardera färgen (det vill säga ett vitt par och ett svart par, totalt fyra strumpor)?

Ändrat språkbruk för nya klimatmål

Vid klimattoppmötet i Glasgow 2021, beslutade man att phase down (’fasa ner’) användningen av fossila bränslen i stället för att phase out (’fasa ut’). Vad är skillnaden?

Preposition säger vem som byts ut

Jag undrar över meningen Bernard Kamungo was substituted for Will Baker in the 87th minute. Vilken spelare byttes ut och vilken byttes in?

Övertydligt skadar inte i avtalstexter

Ska man i till exempel avtal förtydliga antalet som står i bokstäver med en siffra inom parentes: ”Det är två (2) stycken …”? Jag kan förstå om man har skrivit en och vill förtydliga att det är antalet och inte busken man menar. Men att skriva två (2) verkar ju vara helt onödigt. Om någon inte förstår vad två är ska man nog inte ingå ett avtal med den parten.

Sliten har blivit mer tillfälligt

Jag och min dotter är inte överens om hur ordet sliten används om människor. Jag ser för mig en sliten statarhustru, men jag har svårt att förstå vad som menas med sliten i dagens samhälle. Utarbetad, utmattad, överansträngd, stressad, tilltufsad, trött? Hur ser användningen ut?

Två olika sätt att tala om värme

I en språkinlärningsapp dök den engelska översättningen Is it hot out? upp, motsvarande svenskans Är det varmt ute? Här hade jag förväntat mig outside i stället för out. Eller har jag fel?

På svenska är det bäst med Tiktok

Vi på redaktionen debatterar hur Tiktok ska skrivas. Jag tycker Tiktok, men andra föredrar Tik Tok eller TikTok. Kan ni sätta ner foten så att vi får arbetsro?

Förnamn med ovisst ursprung

Jag stötte i ett sammanhang på 1970-talet på en man som hette Arnell i förnamn. Vet ni något om detta förnamn?

Lyckönskan på sydsvenskt vis

Vi i Ryssby i Ljungby kommun använder uttrycket väla dig! när någon har haft tur eller är framgångsrik. Är det bara något regionalt i Kronobergs län?

Här krockar synen på tal och siffra

Varför används ofta ordet siffra felaktigt i stället för tal? Exempel: ”Publiksiffran var 10 250 personer.” 10 250 är ju ingen siffra, utan ett tal bestående av fem siffror. Speciellt i samband med att något ökat kraftigt förekommer uttryck som en stor siffra eller en hög siffra. Hur ser en hög siffra ut?

Systemet talar för att skriva pajpen

Hur tycker ni att man ska stava det inlånade ordet pipen/pajpen, i bemärkelsen att ha något i pipen? Oftast rekommenderar ni att man stavar det på det försvenskade sättet, likt mejl, skajpa och tejpa. Men har aldrig sett någon skriva pajpen.

Inte är mycket vanligare än ej

Är det någon skillnad i betydelse mellan inte och ej? När det på bussar står ”Ej i trafik” skulle det väl lika gärna kunna stå ”Inte i trafik”?

Skrivare numera sällsynt om person

Varför har ordet skrivkurs ersatts av det förfärliga ordet skrivarkurs? Man är väl ingen skrivare, utan skribent eller författare?