Språkfrågor

Populärt för ännu starkare ställning

I engelskspråkiga medier kan man ofta höra att politiker double down, till exempel Putin doubles down on nuclear threats. Vad betyder det och var kommer uttrycket ifrån?

Bestrida kan ha motsatt betydelse

Om bestrida betyder både ’tillbakavisa, förneka’ och ’betala’ – hur ska man då tolka uttrycket bestrida faktura?

Slaganfall mindre vanligt än stroke

Tidigare har språkvården rekommenderat slag eller slaganfall, men jag undrar om det börjat svänga mot stroke. Om man tittar i medietexter de senaste tre åren verkar stroke vara mycket frekvent i förhållande till slaganfall. Vad tror ni?

Omkastad vokal i engelsk kakao

Hur kommer det sig att kakao heter cocoa på engelska med omkastade vokaler? Och varför heter kokosnöt cocoanut? Det är ju något helt annat.

Ett uttryck för att inte hålla med

Jag såg i en tidning uttrycket I don’t subscribe to that theory. Jag tror jag förstår vad det betyder, men varför talar man om att prenumerera på en teori?

Kallelse behöver inte vara tvingande

Jag funderar över hur ordet kallelse kan eller ska tolkas. Är det frivilligt eller tvingande att komma? Är det någon skillnad om det är en myndighet som skickar en kallelse? Vi vill ge en person möjlighet att delta i ett informationsmöte. Det är frivilligt för personen att delta i mötet. Kan vi utgå från att personen förstår det? Är det bättre att välja något annat ord än kallelse som rubrik?

Ett nytt ord för en gammal teknik

Jag undrar varifrån ordet sprängskiss kommer? Har det att göra med att de ingående delarna ser ut att ha ”exploderat” ut ifrån helheten?

Brödbulle säger något om formen

Jag undrar om ordet brödbulle är dialektalt för södra Sverige? I Småland där jag numera bor används det ofta, men jag hörde det aldrig under min barndom i Norrland. För mig klingar detta ord märkligt, som en tautologi med förvirrad uppdelning dels i matbröd, dels i kaffebröd.

Halvar är yngre än Halvard i svenskan

I namnlitteratur som jag har läst står det att namnet Halvar är belagt först 1554. I Malung nämns flera Halvar i ett tings- protokoll från 1417.