Prenumerationsvillkor

Betalning

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra prenumerationsvillkor och samtycker till att dina kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppsägning av prenumeration

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom vår hemsida, telefon eller skriftligen. Våra prenumerationer är tidsbegränsade vilket innebär att de automatiskt avslutas om du inte förnyar din prenumerationsperiod.

Undantaget är om du väljer autogiro eller automatisk kortbetalning där du aktivt själv måste säga upp/avsluta prenumerationen då betalning sker löpande.

Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift tillkomma på påminnelseavi/faktura.

Autogiro

Vid betalning via autogiro delas din betalning upp månadsvis och debiteras direkt från ditt angivna bankkonto. Vid detta betalsätt tar vi inte ut någon avgift. Du måste själv anmäla till oss att du vill betala via autogiro. Efter din anmälan om autogiro behöver vi ditt och bankens medgivande. Om vi inte erhåller sådant medgivande inom sju dagar från din begäran att betala med autogiro erhåller du istället en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor.

Kortbetalning

Om du vill betala via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex. är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs tre nya försök under de tre nästkommande dagarna. Dag fyra skickas en påminnelsefaktura till din registrerade adress.

Leveranstid

Tidningen levereras vanligtvis till dig inom ett par veckor efter att vi fått din beställning.

När det gäller premier som ingår i ett prenumerationserbjudande skickas de inom två veckor efter att vi erhållit betalning för prenumerationen. Vid slutförsäljning kan leveranstiden bli längre.

Frakt

Frakt är inräknat i priset vid leveranser av tidningar inom Sverige. För leveranser av tidningar utanför Sverige tillkommer en portokostnad, på grund av högre distributionskostnader. Kontakta vår kundtjänst för mer information antingen via e-post spraktidningen@flowyinfo.se eller på telefon 08-522 182 93 så hjälper de till.

Moms

Moms ingår i alla våra priser. På tidningar och böcker är momsen för närvarande 6 procent. På övriga produkter och digitala tidningar/tjänster är momsen 25 procent. På ditt kvitto och på din faktura/orderbekräftelse finns momsen angiven per produkt.

Åldersgräns

Du måste vara 18 år för att beställa produkter eller prenumerationer.

Beställningar utanför Sverige

Till kunder som bor utanför Sverige som vill prenumerera på våra svenska tidningar erbjuder vi endast helårsprenumerationer, portotillägg tillkommer.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars öppet köp och bytesrätt på felfri vara. Det innebär att om du ångrar en beställning du gjort hos oss har du rätt att lämna tillbaka den för att byta till en annan eller få pengarna tillbaka. En förutsättning för att du skall få byta är naturligtvis att förpackningen är obruten och oskadad. Ångerrätten gäller inte för digitala tidningar eller digitala produkter som du prenumererar på.

Kontakta vår kundtjänst för mer exakt information antingen via e-post spraktidningen@flowyinfo.se eller på telefon 08-522 182 93 för returuppgifter.

Ändring av prenumeration och återbetalning

Vetenskapsmedia i Sverige AB har rätt att med 30 dagars varsel även under pågående avtalsperiod göra förändringar i den beställda produkten eller ersätta den med en liknande produkt som antingen distribueras fysiskt eller elektroniskt. Om den beställda produktens utgivningsfrekvens förändras, ska Vetenskapsmedia i Sverige AB fortsätta leverera produkten intill dess att det innestående abonnemangsvärdet är mött. Om den beställda produkten utgår ska Vetenskapsmedia i Sverige AB erbjuda en alternativ produkt samt leverera denna intill dess att det innestående abonnemangsvärdet är mött. Återbetalning av innestående abonnemangsvärde kan ske endast om Vetenskapsmedia i Sverige AB inte uppfyller ovan beskrivna åtaganden om fortsatt leverans.

När du betalar för en period binder du dig för den perioden. Vi gör inte någon återbetalning av betald period.

Force Majeure

Om Vetenskapsmedia i Sverige AB blir utsatt för force majeure, det vill säga om vi eller våra samarbetspartners utsätts för t.ex. krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstörningar, leveransförbud eller liknande, är Vetenskapsmedia i Sverige AB befriade från påföljd att fullgöra vissa förpliktelser om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet gentemot kunderna.

Behandling av dina personuppgifter

Vetenskapsmedia i Sverige AB, Gyllenstiernsgatan 16, 115 26 Stockholm
Kundtjänst telefon: 08-522 182 93 (vardagar 8–18)
Kundtjänst e-post: spraktidningen@flowyinfo.se
Org.nr 556950-2361 (VAT: SE556950236101)