Ovanliga meningar sätter hjärnan på prov

Ovanliga meningar som kräver en viss ansträngning att avkoda får språkcentrum i den vänstra hjärnhalvan att arbeta för högtryck.

Text:

Bild: Istockphoto

Vanliga meningar med enkla betydelser eller slump­mässigt valda kombinationer av nonsensord sätter inte igång någon större aktivitet i språkcentrum i den vänstra hjärnhalvan. Det gör däremot ovanliga meningar som kräver viss ansträngning att avkoda. Det fastslår neuroforskare vid Massachusetts institute of technology, USA.
Resultaten visar att hjärnan snabbt och utan större ansträngning processar såväl enkla meningar som rappakalja. Ord­kombinationer som uppenbart är så ogrammatiska att det inte kan finnas något innehåll att dechiffrera sorteras bort. Inte heller lägger hjärnan någon större energi på att tolka ord som kopplats ihop utan något betydelsemässigt sammanhang.
Men udda betydelser och ovanliga grammatiska drag sticker alltså ut. Mest ansträngning krävde meningar där det med viss möda gick att pussla ihop en innebörd, som ”Jiffy Lube of – of therapies, yes”, ’Jiffy Lube [en nordamerikansk kedja som utför oljebyten på bilar] av – av terapier, ja’.