Maria Arnstad

Prova på!

Tidningen i brevlådan och tillgång till digital läsning med Språktidningens app

Två nummer för 99 kr!

I Språktidningen svarar språkvårdare, forskare och andra experter på frågor om svenskt och engelskt språkbruk samt om namn och dialekter.

Ställ en språkfråga

Om Maria Arnstad

Maria Arnstad är journalist och lingvist. Hon arbetade tidigare som redaktör på Språktidningen.

info@spraktidningen.se