På utflykt i fågelskogen

Text:

Bild: Pixabay

LÄSVÄRT: Fågelröster – om folkliga härmramsor och tolkningar av Ingvar Svanberg (Dialogos)

Kviddevitt. Är det allt du hör när du stiger ut i naturen? Eller hör du små ramsor i fågelsången? I det gamla bondesamhället tolkade man gärna in mänskliga uttryck i fåglarnas läten. Ibland tyckte man att de flöjtade fram förebud om sådant som skördeutfall, fiskelycka och väderlek.

Morkullan flyger till exempel mellan träden på Gotland och ”lovar bonden med sitt läte”: Två, två två korgar fisk – korgar fisssk!

Men i Södermanland ”gnäggar” den: Ska det bli hööö! I samma landskap ger taltrasten (bilden ovan) fisketips till olika kvinnor, som Brita här: Brita, Brita! Gäddan går i vika, i vika. Krok hit’a, krok hit’a. Just taltrasten framstår på många håll som en liten retsticka. Åtskilliga bönder har fått en släng av taltrastsleven.

Andra fåglar har fått en mer poetisk lätestolkning; i Ångermanland sjunger stjärtanden mjukt och visslande: Vi ro! Vi ro!

Bland vackra illustrationer berättar etnobiologen Ingvar Svanberg om den fantasifulla diktkonst som fått vingar med fågelsången. Han ger oss samtidigt en kunnig exposé över Sveriges fågelarter.

Maria Arnstad är redaktör på Språktidningen.