Myran leder texten över texthistorien

Absolut text – om att läsa världen, Torbjörn Elensky (Fri tanke)

Text:

Bild: Pixabay

”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” Så står det i Bibeln, som menar att språket fanns redan innan världen fanns. Torbjörn Elensky inspireras av denna skapelseberättelse, där Gud skapar världen bara genom att utsäga den. Men han framhåller att även vi människor skapar världen genom språket – samtidigt som vi tolkar den genom samma språk.

Torbjörn Elensky tar oss med genom sin egen tankes myrstigar, från hieroglyferna, de första litterära berättelserna, alla olika sätt att läsa heliga skrifter. Sentida författare, som J.R.R. Tolkien, och populärkulturella referenser, som filmen Matrix, får också plats. Allt hänger  sihop: i de yngsta texterna finns spår av de äldsta. Idén om en språklig kod som förklarar allt.

Absolut text är en fascinerande text över textens historia. Den resonerar snarare än slår fast, med mycket hjälp av vetenskapen.

Myran är ciceron, och i slutet förklaras varför i ett appendix: Myrstacken – där ”varje böjning får sin vikt i den aktuella meningen”.

Maria Arnstad är redaktör på Språktidningen.