Svenska på bägge sidor Östersjön

Interaktion och variation i pluricentriska språk av Catrin Norrby, Jan Lindström, Jenny Nilsson och Camilla Wide (Riksbankens jubileumsfond och Santérus förlag)

Text:

Bild: Pixabay

Vi inleder de flesta samtal med en hälsning. Men den som är född i Sverige och talar svenska kan hälsa på lite annat sätt än den som är född i Finland och talar svenska.

Svenska är ju officiellt språk i både Sverige och Finland, och därmed ett pluricentriskt språk – ett språk som talas i mer än ett land. I denna bok får vi veta mer om hur de svenska varianterna används i verkliga samtal. Språkforskare har spelat in och analyserat dialoger inom tre områden: service, lärande och vård.

Vid en biljettlucka på teatern öppnar de flesta med ett neutralt hej. Men finlandssvenskar är inte främmande för att hälsa med god dag – en fras som sverigesvenskar ofta ratar för det ledigare tjena. En tendens mot det mer formella märks också i flera av de andra finlandssvenska samtalen.

Denna forskningsrapport riktar sig främst till språkvetare med fokus på samtalsanalys. Men den är också intressant för alla som vill borra sig djupare ner i svenskans skepnader.            

Maria Arnstad är redaktör på Språktidningen.