Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Grönt ljus för grön näring

  Fråga: 
  Vilka är de engelska motsvarigheterna till de svenska termerna areell näring och grön näring?
  Nicole
  Svar: 
  Den vanligaste engelska motsvarigheten till areell näring är land-based industry, och grön näring motsvaras av green industry.
  Henrik Nilsson, Terminologicentrum TNC
 • Svenskt ord för en knuff i rätt riktning

  Fråga: 
  Vad kan man säga i stället för det engelska nudging?
  Jenny
  Svar: 
  Vi föreslår puffning, och (få en) puff och puffa (någon) beroende på sammanhang. Nudging används i engelskt allmänspråk i både direkt och överförd betydelse. Det fackspråkliga begreppet nudging kommer ursprungligen från beteendevetenskap, och har i svenskan använts i flera år, till exempel så här: ”Att ge människor ’en mjuk puff i rätt riktning’ mot ett hälsosamt val, så kallad ’nudging’, diskuteras och prövas nu i flera andra europeiska länder.”Begreppet nudging handlar alltså om en sorts medel för att främja beteenden som är till nytta för individer eller samhället som helhet. Det har förstås blivit allmänt känt genom Richard Thaler, den senaste Nobelpristagaren i ekonomi, och hans ”puff”-teori.
  Åsa Holmér, Terminologicentrum TNC
 • Informell variant av manligt tilltal

  Fråga: 
  Vid en Londonvistelse nyligen tilltalade två olika taxichaufförer mig med guv, där jag annars brukar bli kallad sir. Jag har också hört det i brittiska deckare. Varifrån kommer detta?
  Carl
  Svar: 
  I en säljare-kundrelation tituleras ofta manliga kunder sir över hela världen. Kvinnor tituleras madam eller ma’am. Men guv/gov används också om män, i synnerhet i Londonområdet. Ordet är en förkortning av governor, och användes tidigare till män med hög rang, vilket speglas exempelvis i tilltal av polischefer i brittiska deckare. Men ordet har också neutraliserats till mindre tydligt hierarkiska sammanhang, och används i dag som en mer informell variant av sir.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Grusets hårdhet ger stark karaktär

  Fråga: 
  Ett av de svenska nyorden på 2017 års lista är det engelska lånet grit, ’uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål’. Hur används detta på engelska?
  Henke
  Svar: 
  Grit används för att beteckna sand eller gruskorn, och man har sedan överfört hårdheten i gruset till att beskriva fasthet i någons karaktär. Det används ofta tillsammans med adjektiv som sheer, real och true (True grit var också titeln på en film från 2010), och kombineras ibland med determination: through sheer grit and determination you manage to beat the odds.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Två synonyma sätt att fördubbla

  Fråga: 
  Min kollega och jag ska hålla ett föredrag på engelska och vi började diskutera den engelska motsvarigheten till verbet tredubbla(s). Det finns två alternativ: triple och treble. Men vad är skillnaden mellan dem?
  Jenny
  Svar: 
  Verben är synonyma och kan bytas ut mot varandra: energy prices have tripled/trebled, ’energipriserna har tredubblats’, men det finns skillnader i frekvens i olika varianter av engelska. Triple är vanligast nästan överallt och ökar i användning. I brittisk engelska är treble fortfarande ganska vanligt, medan amerikansk engelska på några årtionden har svängt från att använda båda till att nästan enbart använda triple, vilket tyder på att treble håller på att falla ur bruk.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Slaktare kan ha talat om hel gris

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket go the whole hog? Betyder inte hog ’gris’?
  Marie-Louise
  Svar: 
  Uttrycket go the whole hog brukar översättas med ungefär ’löpa linan ut’, och ordet hog betyder mycket riktigt ’gris, svin’. Många mer eller mindre trovärdiga förklaringar har framförts, exempelvis att uttrycket användes av slaktare som erbjöd sina kunder rabatt om de ville köpa en hel gris, inte bara de finaste bitarna, och att det sedan fått en metaforisk betydelse.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • En sittplats för en kort stund

  Fråga: 
  Finns det något bättre svenskt uttryck för touch down-plats? Det är en plats eller kanske ett rum där man tillfälligt kan kolla sin e-post och liknande. Där finns oftast endast en pall och ett mindre bord. Ska inte förväxlas med drop in-rum, som skulle avse ett rum som man kan ha möte i men som inte går att boka.
  Malin
  Svar: 
  Det visar sig vara svårt att hitta något förslag på ett ”svenskare” uttryck för för touch down-plats i de källor vi sökt i, som Mediearkivet med samlad svensk tryckt press.Men i en diskussion mellan språkkonsulter inom föreningen Samspråk kom man fram till snabbsittplats. Här är ett antal andra alternativ: snabbarbetsplats, blixtsittplats, blixtarbetsplats, momentanarbetsplats, momentanplats, momentanyta, landningsplats, nedslagsplats, korttidsplats.
  Åsa Holmér, Terminologicentrum TNC
 • Lika ord med olika betydelser

  Fråga: 
  Hur kan orden overlook och oversee ha så olika betydelse?
  Andreas
  Svar: 
  Ja, det är lite märkligt att dessa båda ord, vars komponenter look och see är så lika, refererar till helt olika saker: overlook, ’förbise, missa’, och oversee, ’övervaka’. Från början hade orden faktiskt samma betydelse, ungefär ’betrakta något ovanifrån’, men sedan har de utvecklats i olika riktning (även om overlook också har kvar något av sin ursprungliga betydelse: a villa overlooking the harbour – ’en villa med utsikt över hamnen’). Kanske har overlook tolkats som att man tittar över (snarare än på) något, och därmed missar det med blicken. Oversee kan å andra sidan relateras till den överblick som behövs för att man ska kunna övervaka något. Som så ofta när det gäller språkhistoria finns det dock ingen säkerställd förklaring till den här utvecklingen.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Olika typer av grafiska detaljer

  Fråga: 
  Vad betyder graphic detail, och kan man också säga graphical detail?
  Johan
  Svar: 
  Adjektiv med samma rot som slutar på -ic eller -ical betyder ibland (ungefär) samma sak, men får emellanåt specialiserade betydelser. Graphic detail används ofta om beskrivningar av våld eller sexuella handlingar, som i rubriken What Bill Cosby’s accuser says he did, in graphic detail, med den ungefärliga betydelsen ’målande’ eller ’uttryckligen’. Graphical detail finns också, men har oftast mer direkt med grafik att göra, som i I’m blown away by the graphical detail of today’s computer games, där det betyder ’detaljerad grafik’ eller ’grafisk detaljrikedom’.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Ålderdomligt uttal lever kvar i USA

  Fråga: 
  Varför uttalas herb utan h i amerikansk engelska?
  Sanna
  Svar: 
  Många amerikaner uttalar herb, ’ört’, och dess avledning herbal utan h, medan ordet i brittisk standardengelska uttalas med h (vilket namnet Herb(ert) gör även i amerikansk engelska). Ordet uttalades utan h när britterna utvandrade till Nordamerika på 1600- och 1700-talen, och detta språkbruk – liksom några andra fenomen, till exempel användningen av fall i betydelsen ’höst’ – har levt kvar där medan den brittiska engelskan har förändrats.Det finns förstås också ord som alltid uttalas utan h, i såväl brittisk som amerikansk engelska, exempelvis hour och honour. När ett ord inleds med ett stumt h och föregås av den obestämda artikeln används an precis som vid ord som börjar på vokal, som i an herb/hour/opportunity.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet

Sidor