Bild: 
Istockphoto
On edge. Datorspel kan ge engelskan en knuff framåt.

Spela mer – höj betygen i engelska

Elever som spelar datorspel minst fem timmar i veckan får bättre betyg och lyckas bättre på nationella prov i engelska.

Pia Sundqvist, docent i engelska vid Karlstads universitet, har tidigare konstaterat att det finns ett tydligt samband mellan datorspelande och engelskkunskaper. Nu har hon, tillsammans med doktoranden Peter Wikström, undersökt 77 niondeklassares resultat i engelska. Och sambandet bekräftas ytterligare.

En uppenbar effekt av spelandet är att ordförrådet utvecklas. De flitiga spelarna använder oftare ord bestående av minst tre stavelser – som opportunities, ’möjligheter’, surrender, ’ge upp; överlämna; kapitulera’, och furthermore, ’dessutom’. De svåra orden går hand i hand med de bästa uppsatsbetygen i de nationella proven. Pia Sundqvist och Peter Wikström noterar att flickor i regel presterar bättre än pojkar i skolan. Men här är rollerna omvända.

Publicerad i nummer: 
April 2016