I fredags blev Nejdet Atalay historisk när han som den första personen någonsin talade kurdiska när han vittnade i en turkisk domstol. En lagändring gör det inom kort tillåtet att använda språket i rätten. Nejdet Atalay, som står åtalad för att ha gett stöd åt PKK, fick möjligheten att tjuvstarta, rapporterar Hürriyet.

Trots talrika minoriteter har Turkiet i dag bara ett officiellt språk, turkiska. Några minoritetsspråk har inte erkänts trots att var sjätte invånare i landet är kurd.

I år ska undervisning på kurdiska börja tillåtas i turkiska grundskolor, och det tar nu dessutom steget in i domstolarna. Tidigare har språket setts som ett hot mot den turkiska staten.

Premiärminister Recep Tayyip Erdoğan ser kurdiskans kliv in i domstolsväsendet  som ett historiskt beslut, medan många kritiker anser att språkreformerna går för långsamt. EU välkomnar dock åtgärden som ett steg i rätt riktning. Kurdernas situation i landet förbättras visserligen gradvis, men attityden till minoritetsspråk präglas alltjämt av misstänksamhet.

Lagen klubbades i det turkiska parlamentet i torsdags efter en het debatt. Den går enligt Hürriyet ut på att den som vill försvara sig på kurdiska har rätt att använda språket och tillkalla en översättare. I rättegången mot Nejdet Atalay agerade advokaten Mustafa Yıldız översättare.

Anders

0 kommentarer

Nästa läsår blir det möjligt att studera kurdiska i turkiska grundskolor. Premiärminister Recep Tayyip Erdoğan kallar beslutet för ett historiskt steg. Kritiker anser dock att regeringen inte går tillräckligt långt för att tillgodose kurdernas rättigheter.

Trots talrika minoriteter har Turkiet bara turkiska som officiellt språk. Några minoritetsspråk har inte erkänts.

Ungefär var sjätte medborgare i landet är kurd. Ändå sågs kurdiska länge som ett hot mot den turkiska staten och den som använde språket i officiella sammanhang kunde riskera repressalier.

Attityden mot minoritetsspråk har mjuknat undan för undan, där regeringen på senare år exempelvis har tillåtit privat undervisning i kurdiska. I Språktidningen 4/2011 berättar Linda Asmar om hur turkiska universitet för första gången kunde börja arrangera kurser i minoritetsspråk som kurdiska, arabiska och syriska.

Nu tar regeringen ytterligare ett steg. Om det finns tillräckligt många elever som efterfrågar undervisning i kurdiska kommer sådan att erbjudas som ett valfritt ämne från fjärde klass, skriver Hürriet.

Recep Tayyip Erdoğan uppmanar aktivister som kämpar för kurdernas rättigheter att sluta upp bakom regeringens nya linje. Gültan Kışanak, vice ordförande för Freds- och demokratipartiet (på kurdiska Partiya aştî û demokrasiyê och turkiska Barış ve demokrasi partisi), anser dock att det steg som regeringen nu tar är otillräckligt:

"Det finns inget så despotiskt som att lära ut ett modersmål som en valfri kurs."

Gültan Kışanak säger i Hürriet att budskapet från regeringen fortfarande är att kurderna ska assimileras. Annars hade det inte dröjt fram till fjärde klass innan kurdiska elever skulle ges möjligheten att få undervisning i sitt eget modersmål.

Beslutet fick enligt BBC ett övervägande positivt mottagande i den turkiska pressen. Flera ledarskribenter uppmanar dock kurder att inte använda de utökade rättigheterna för modersmålet som ett sätt att splittra nationen.

Anders

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - kurdiska