Barn lär sig komplexa satser tidigt

Text:

Små barn, som ännu inte kan tala, kan redan ha snappat upp flerordiga fraser. Detta kan också vara skillnaden mellan hur barn och vuxna tillägnar sig språk, menar forskare i lingvistik vid Edinburghs universitet, som har studerat den språkliga kompetensen hos ettåringar.

”Tidigare forskning har klargjort att små barn känner igen många vanliga ord. Men den här studien visar att barnen plockar upp mycket mer än enstaka ord ur de vardagliga samtalen”, säger Barbora Skarabela, doktor i lingvistik. Barnen lär sig komplexa satser och enstaka ord samtidigt.

Forskarna studerade cirka 40 barn i ettårsåldern och deras språkinlärning i en rad uppmärksamhetstester. Forskarna tittade på hur småttingarna reagerade på fraser av olika längd, genom att mäta hur länge deras blick fixerades vid en viss sekvens. Man ville bland annat se om barnen kunde skilja vanliga treordsfraser, som clap your hands, från liknande men ovanligare fraser, som take your hands. Resultatet visade att fixeringstiden, hos mer än hälften av barnen, var längre vid de vanliga fraserna än vid de mer ovanliga.

När barn lär sig språk verkar de alltså ta till sig språkliga enheter av varierande storlek, inklusive flerordsfraser. ”Detta kan förklara en del av skillnaden mellan vuxnas och barns sätt att naturligt ta in språk. De vuxna tenderar att koncentrera sig mer på enskilda glosor än på hur orden sätts samman”, menar Barbora Skarabela.

Maria

Foto: Katie E/Pexels

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration