Särskolan byter namn

Text:

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskolan till anpassad gymnasieskola.

En som har stor del i att detta namnbyte sker är artonåriga Leo Lust från Morgongåva, som under tre år har kontaktat politiker i omgångar för att få igenom det.

Leo Lust var bara 15 år när han skickade ett medborgarförslag till riksdagen. Då gick han själv i grundsärskolans nionde klass, och tyckte att särskola lät nedlåtande. Enligt Leo Lust vågar många inte säga att de går i särskola av rädsla för mobbning: ”Man tänker ju på ordet sär. Det är det som är hela tanken med det här, att ingen ska behöva skämmas för att de går i en annan skola”, säger Leo Lust till svt.se.

Särskola är en skolform för elever som inte kan följa undervisningen i en vanlig skola på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan har från och med 2011 en egen läroplan. Fram till 2004 kunde även elever med autism få plats i särskolan, men nu är det meningen att dessa elever ska få sitt behov av särskilt stöd tillgodosett antingen i den vanliga skolan eller i annan skolform.

För ett år sedan började Utbildningsdepartementet utreda frågan om alternativa benämningar till grundsärskola och gymnasiesärskola, eftersom regeringen ansåg att ”dessa benämningar är otidsenliga” och kan ”förstärka en känsla av utanförskap”. Leo Lust har hyllats av utbildningsminister Anna Ekström (S) för sitt stora engagemang.

Maria

Foto: Istockphoto

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration