Covid, schmovid – rimmen som lättar upp i pandemin

Text:

Corona, schmorona – covid, schmovid – pandemic, schmandemic. Det kan se barnsligt ut, men den här sortens lekfulla rim fyller en funktion, även bland vuxna. Det handlar om reduplikationer, det vill säga när ett ord upprepas. I detta fall inleder ett ”schm” eller ”shm” det upprepade ordet.

”Schm”-rimmen kommer ursprungligen från jiddish, men har kommit att användas mer allmänt i engelskan, särskilt i USA, bland annat för att markera ironi, hån eller skepsis. Men enligt en studie på Malmö universitet används den här sortens reduplikationer nu ofta för att lätta upp stämningen under coronapandemin.

”När vi hör hur dödssiffrorna stiger och företag går i konkurs säger många ’corona schmorona, jag kan ta mig igenom detta’”, säger Maria Wiktorsson, lektor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Hon framhåller rimmandet som en överlevnadsmekanism: ”Det är en del av den mänskliga naturen att vi vill ta ner hemskheter till något hanterbart som vi kan skratta åt.”

Reduplikationer förekommer mer eller mindre över hela världen, men har tidigare inte studerats systematiskt i de europeiska språken. Kanske för att de betraktas som barnspråk, trots att man hittar dem även i vanligt vardagsspråk.

Ordbildningar med ”schm” är en del av så kallade ideofoner, det vill säga en viss typ av ord som uttrycker olika typer av sinnesupplevelser. I Språktidningen skriver Östen Dahl om ideofoner i svenska och andra språk.

Maria

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration

Bild: Malmö universitet