Barnen ligger bakom basala ord

Text:

Ordet för mamma kan ha låtit ungefär på samma sätt ända sedan stenåldern. Ordet är ett av ungefär 40 basala ord med liknande språkljud, som återkommer i de flesta av världens språk. Några andra är orden för näsa, som innehåller språkljuden n eller m, och knä, som innehåller k.

Det vanligaste är annars att de språkljud som ingår i ett visst ord ändrar sig över tid, och att orden inte är så hårt knutna till en viss betydelse genom generationerna.

Men de basala orden behåller både ljuden och betydelserna. En ny språkvetenskaplig studie vid Lunds universitet kan förklara varför just dessa ord inte följer den vanliga språkliga evolutionen.

”I de basala orden, med en koppling mellan ljud och betydelse, är ljuden stabilare än i andra ord”, säger Gerd Carling, som är forskare i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet.

Dessa ord sammanfaller också med de ord som barn lär sig allra först. ”Hemligheten ligger alltså i barns språkinlärning och dess mekanismer. Det handlar om artikulation”, säger Gerd Carling.

Språkljuden i de basala orden är generellt lättare att uttala för barn, och de fortsätter att uttala dem på samma sätt genom livet. Och därför är de också likartade i många språk.

Maria

Foto: Pixabay

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration