Så försökte Google omdefiniera ogooglebar

Text:

En jeep måste inte vara en Jeep. En vespa behöver inte nödvändigtvis vara en Vespa. De är exempel på degenererade varumärken, ord som blivit så allmänna att varumärkesstatusen tvättats bort.

Google kämpar mot att det egna varumärket ska utvecklas på samma sätt. Att googla gör enligt företagets mening bara den som använder sig av sökmotorn Google. I vardagsspråket har företaget redan förlorat den kampen. Den som googlar söker på nätet. Om sökmotorn heter Bing, Yahoo, Google eller något annat är inte längre avgörande.

Men Google har som sagt inte gett upp. Företaget har nu, avslöjar Sveriges Radio, efter juridiska påtryckningar fått Språkrådet att stryka ogooglebar – eller oGooglebar som företagets jurist skriver – från 2012 års nyordslista. Google kan nämligen inte acceptera definitionen ’som inte går att hitta på webben med en sökmotor’. Google hävdar nämligen att definitionen gäller just sökmotorn Google och ingen annan.

Språktidningen har tagit del av brevväxlingen mellan Språkrådet och Googles juridiska ombud i Sverige. I januari i år kommer det första brevet från Google till Språkrådet. Juristen efterlyser då information om nyordslistan och Språkrådets syn på varumärken. Svaret blir att Språkrådets bedömning är att nyordslistan knappast påverkar allmänhetens syn på varumärken. Den är heller inte normerande utan illustrerar språkutvecklingen. Språkrådet erbjuder sig dock att lägga till en förklaring om just varumärken i anslutning till nyordslistan.

Detta är inte nog för Google. I nästa brev framförs kravet att definitionen ändras till ’när man inte kan finna informationen man söker med sökmotorn Google’. Dessutom ställer Googles juridiska ombud krav på ytterligare en korrigering i anslutning till ordet: ”GOOGLE är ett registrerat varumärke in [sic!] namnet av Google Inc.”

Språkrådet föreslår en ny definition av ogooglebar ’när man inte kan finna informationen man söker (vilket normalt sker med den i Sverige dominerande sökmotorn Google)’. Fortfarande alldeles för luddigt för Google. Juristen lämnar ännu ett förslag till definition, ’när man inte kan finna informationen man söker på Google’.

Den 21 mars fattar Språkrådet beslutet att för första gången någonsin stryka ett ord ur nyordslistan. Dagen därpå svarar företagets juridiska ombud:

På min huvudman Google’s vägnar får jag uttrycka vår tacksamhet för ert beslut att stryka ”oGooglebar” ur Nyordslistan.

Google–Språkrådet 1–0? Knappast. Ogooglebar blir nog tack vare företagets agerande det mest minnesvärda nyordet av årgång 2012. Det annars så framtidsinriktade Google framstår plötsligt som utvecklingsfientligt och censursuget. Och företaget bedriver en kamp mot väderkvarnar.

Den varumärkesdegeneration Google försöker förhindra har företaget ingen möjlighet att stoppa. Det är trots allt användarna som bestämmer över språket. Om användarna anser att en jeep inte behöver vara en Jeep finns det inte mycket Jeep kan göra. Allt tyder på att varumärket Google redan har gått samma väg – i synnerhet när det gäller googla, där användarna redan har ”bestämt” att verbet innefattar andra sökmotorer.

I ett av breven ifrågasätter juristen att Språkrådet i nyordslistan bara hänvisar till ett belägg för ogooglebar. I dag behöver inte juristen anstränga sig för att hitta betydligt fler.

Här ger Språkrådets chef Ann Cederberg sin syn på tvisten med Google och beslutet att stryka ogooglebar ur nyordslistan.

Anders