Tre av fyra positiva till språktest för medborgarskap

Text:

Tre av fyra svenskar säger ja till att införa språktester för medborgarskap. Bara en av tio ogillar förslaget. Det visar en opinionsundersökning utförd av You Gov på uppdrag av Metro.

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna fick Liberalerna igenom kravet på språktester i svenska för medborgarskap. Exakt hur provet ska utformas är inte klart. Inte heller är det klart när det kommer att tas i bruk.

Många forskare är kritiska till förslaget. Det finns nämligen inga vetenskapliga belägg för att språktester i sig skulle gynna integrationen. Politiker som vill införa språktester talar i stället ofta om kunskaper i svenska som ett sätt att uppvärdera medborgarskapet.

Planerna på språktest för medborgarskap har ett brett stöd. Hela 52,48 procent är mycket positiva till förslaget. Ytterligare 22,77 procent är ganska positiva. Tre av fyra gillar alltså punkten om språktester i januariavtalet.

Bara 2,97 procent uppger att de är mycket negativa till förslaget medan 5,94 procent svarar att de är ganska negativa.

Vidare är det 11,88 procent som säger att de varken är positiva eller negativa till språktester. Resterande 3,96 procent har ingen åsikt i frågan.

Anders

Foto: Pixabay