Hen lika lätt att läsa som han och hon

Text:

Hen är lika lättläst som han och hon. Det könsneutrala pronomenet har ingen inverkan på läshastigheten. Det visar en svensk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology.

När debatten om det könsneutrala pronomenet hen kulminerade 2012 var inledningsvis språkvården och medierna i många fall ganska skeptiska. När de uppmanade till försiktighet var läsbarheten ett vanligt argument. Hen befarades kunna störa rytmen eftersom läsarna inte troddes vara bekanta med ordet.

Att vi reagerar på nya ord i språket är naturligt. Det gäller i synnerhet pronomen eftersom det är en ordklass där förändringar är mycket sällsynta.

Men hen etablerade sig snabbt. I takt med att ordet blev allt vanligare ändrades också rekommendationerna. De försiktiga attityderna blev allt mer tillåtande.

Nu fastslår svenska forskare i psykologi att hen inte påverkar läshastigheten. De har studerat ögonrörelser hos 120 svenskar. De fick läsa texter där pronomenen alternerades: Förskolläraren/Doktoranden/Tjejen/Studenten skrev under kontraktet. Hen/Hon såg fram emot att börja på nya jobbet.

Hen var alltså lika lättläst som han och hon. De olika pronomenen processades lika snabbt.

Det fanns inte heller några tecken på att personliga attityder skulle ha någon betydelse. Deltagare som till exempel beskrev sig som feminister eller gillade hen läste ordet i samma hastighet som andra testpersoner.

Resultaten antyder att vi numera är vana vid hen och att pronomenet kan referera till alla kön. Tidigare forskning visar annars att vi stannar till när ett pronomen inte matchar vår förförståelse. Att använda han om drottning får till exempel läsningen att komma av sig eftersom de flesta nog förväntar sig hon.

Hen tycks inte påverka föreställningarna om hur världen ser ut. Därför har det heller ingen inverkan på läshastigheten.

Här kan du läsa mer om utbredningen av hen i svenska medier.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!