Älvdalska får egen språkkod

Text:

Älvdalska är inte svenska. Och älvdalska är tillräckligt olikt svenska för att få en egen ISO-kod. Det fastslår SIL International som står bakom Ethnologue.

Inställningen från myndigheter och regering har inte ändrats – älvdalska är en svensk dialekt och inget annat. De senaste åren har dock allt fler engagerat sig i kampen för att älvdalskan ska få status som minoritetsspråk. Huvudargumentet är egentligen mycket enkelt. För den genomsnittliga modersmålstalaren av svenska är älvdalska – till skillnad från exempelvis norska och danska – mer eller mindre helt obegripligt. Det gör det naturligt att ifrågasätta myndigheternas och regeringens hållning.

SIL Internationals beslut motiveras bland annat med att en ISO-språkkod gör att akademiska arbeten om älvdalska blir lättare att hitta. Vad beslutet får för konsekvenser återstår att se. Såväl Sveriges Radio som Sveriges Television gör tolkningen att älvdalskan av organisationen fått status som ett språk. Regering och myndigheter håller knappast med, men beslutet kan bidra till att öka trycket på en omprövad hållning.

Här kan du läsa Östen Dahls artikel om älvdalska från 2008.

Anders

Foto: Istockphoto