Lyssna noga när du lär dig språk

Text:

Dada, mama, gaga. När vi lär oss tala spetsar vi först våra öron och härmar det vi hör. De som börjar lära sig ett språk senare i livet lyckas också bäst om de koncentrerar sig på språkljuden till att börja med. Ny forskning visar att höger hjärnhalva – där vi till exempel processar musik och toner – är högst inblandad i språkinlärning. Detta trots att forskare länge främst förlagt språkförmågan till vänster hjärnhalva.

Det är språkforskaren Zhenghan Qi som studerat hur vuxna lär sig språk. Resultatet har nu publicerats i tidskriften Neuroimage. Zhenghan Qi värvade 24 amerikaner, som först fick lyssna på två ord som var lika så när som på den inledande konsonanten – till exempel ba och na. Därefter fick de berätta på vilket sätt orden skilde sig åt medan deras hjärnaktivitet mättes.

Sedan fick de svettig intensivundervisning under fyra veckor i klassrumsmiljö, med mycket hemläxor och prov. Dessutom fick varje deltagare genomgå hjärnskanning vid en rad tester. På detta sätt kunde forskarna se vilken hjärnhalva som var mest aktiv. Det blev mycket tydligt att höger hjärnhalva var mest aktiv i de tidiga stadierna av språkinlärningen, speciellt för de studenter som var mest framgångsrika. De lyssnade noga på de grundläggande kinesiska språkljuden. Gradvis, i och med att studenterna övergick till att plugga glosor och grammatik, dämpades aktiviteten i den högra hjärnhalvan och vänster hjärnhalva tog kommandot.

Ju mer aktiv vänster hjärnhalva är i början av inlärningen, desto känsligare verkar personen vara för akustiska skillnader i språket. Detta är särskilt viktigt när man lär sig ett språk som kinesiska, som innehåller ordtoner. Samma ord kan ha helt olika betydelser, beroende på om det till exempel uttalas med stigande eller fallande ton. Forskarna vill gå vidare med att undersöka ifall det skulle gynna språkstudenter att lyssna mycket på språket tidigt i inlärningsprocessen, även när det gäller andra språk än kinesiska.

Ljudstruktur är hur som helst viktigt i alla språk, vilket ofta glöms bort i språkundervisningen. I många fall är den i stället koncentrerad på grammatik och skriven vokabulär. För tio år sedan skrev Bosse Bunge en artikel i Språktidningen om vikten av att träna uttal och språkmelodi.

Maria

Illustration: Istockphoto