Norska Språkrådet presenterar årets fyord

Text:

De används felaktigt eller för mycket. Därför har norska Språkrådet tagit fram en lista över fyord – ord som inte borde användas lika flitigt som i dag.

Politiker, journalister och andra som ofta hörs i norska medier borde enligt Språkrådet variera sitt språk mer. Därför utser rådet i en språkpolisiär lista för första gången årets fyord.

Robust är enligt Språkrådet ett ord som det har gått inflation i. Nu betraktas ordet som så utslitet att det blivit dags att byta. Kanske väntar nästa klyscha bara runt hörnet. Andra adjektiv som får tummen ned är utrolig, sykt och sinnssykt. Som förstärkande uttryck är de så uttjatade att de inte längre tros ha någon effekt.

Viktigheten av är en formulering som får Språkrådet att rynka på näsan. Orden i sig är det inget fel på, men på norska har inte företeelser viktighet, utan de är viktige. Boven i dramat är engelskans the importance of.

Av samma skäl ogillas översättningslånen adressere en problemstilling och møte et krav. Även här är det engelskan som rådet reagerar mot. Det ser hellre att det talas om att ta opp, behandle och diskutere en problemstilling och att innfri et krav.

Tänker att hörs ofta i svenskan. Tänka sig, tenke at förekommer även flitigt i norskan. Språkrådet tycker att tenke at saknar språklig precision. Bättre då att faktiskt berätta om det som sägs bara är en trevande fundering eller en välgrundad åsikt.

Omforent och prosess sågar Språkrådet av andra skäl. Ofta används de på ett sätt som snarare döljer än förklarar.

Anders

Foto: Istockphoto