Älvdalska – språk eller dialekt?

Text:

Gör älvdalskan till ett landsdelsspråk! Det vill Språkförsvaret som anser att det skulle ge älvdalskan ett lyft som skulle förbättra framtidsutsikterna. Språkförsvarets huvudargument är att älvdalskan till skillnad från andra dialekter inte är begriplig för den som talar svenska. Älvdalskan är helt enkelt så speciell att den inte kan räknas som något annat än ett språk.

Det är inte första gången som det ställs krav på att älvdalskan ska betraktas som något mer än en dialekt. I Språktidningen 6/2008 skriver Östen Dahl, professor i lingvistik vid Stockholms universitet, att infallsvinkeln avgör om älvdalskan ska betraktas som ett språk eller inte. Å ena sidan befinner sig älvdalskan betydligt längre bort från standardsvenskan än både norska och danska, å andra sidan är det bara ett av tusentals sockenmål i Sverige.

Exakt vilket recept som är bäst för att garantera älvdalskans överlevnad är enligt Östen Dahl inte klart. Själv anser han att älvdalskan borde klassas som ett språk. I så fall borde älvdalskan kanske få status som minoritetsspråk. Men, skriver Östen Dahl, frågan är om det är rimligt att stämpla älvdalskan som ett minoritetsspråk när den talas av etniska svenskar.

Hur ser du på älvdalskan? Ska den även i fortsättningen betraktas som en dialekt eller ska den få status som landsdelsspråk eller minoritetsspråk? Rösta här!

Anders

Foto: Istockphoto