Hela 83 procent av norrmännen tycker att svenskt talspråk är lätt att förstå. Bara 35 procent anser att det är enkelt att begripa talad danska. Och det är framför allt yngre norrmän som hellre byter till engelska när de besöker Sverige eller Danmark.

Opinion har på uppdrag av Språkrådet i Norge undersökt attityder till såväl norska som grannspråken svenska och danska. Det är alltså få norrmän som tycker att svenska är svårt att förstå. Bara 5 procent föredrar att tala engelska med svenskar. Och 18 procent försöker underlätta förståelsen genom att försvenska ord eller att tala ”svorska”.

Danska är oftare ett skäl till bekymmer. Hela 19 procent av norrmännen byter till engelska när de talar med danskar. Det är i synnerhet yngre norrmän som överger norskan. I åldersgruppen 18 till 29 år föredrar hela 35 procent engelska när de möter danskar. Samma val gör bara 5 procent av de norrmän som har fyllt 60 år.

Personer boende i Oslotrakten och södra Norge har lite lättare för danska. I Nordnorge är det mycket sällsynt att någon tycker att svenska är svårförståeligt. Utbildning betyder mer för att underlätta förståelsen av danska än för svenska.

Vidare är det 87 procent som svarar att det är viktigt att det norska språket står starkt. Nästan lika många – 86 procent – säger att ortnamn är en del av kulturarvet och därför bör bevaras. Dessutom uppger 72 procent att de är språkintresserade.

Det är 64 procent som upplever att engelska används i för många situationer där norska hade fungerat lika bra. Och 62 procent anser att de behärskar norska bättre än snittet. Bara 7 procent tycker att deras norska är under medel.

Anders

Foto: Unsplash

0 kommentarer

William och Ida är överst på namntoppen i Danmark. Bägge förnamnen tar klivet upp från femte plats till listans topp. Det uppger Danmarks statistik.

Både William och Ida har i ett årtionde tillhört de tio populäraste förnamnen i Danmark. Ida tog under 2017 för första gången under denna period klivet upp till första plats. William är tillbaka i täten efter att tillfälligt ha fallit tillbaka till femte plats.

William gavs under 2017 till 0,18 procent av de nyfödda pojkarna. 0,16 procent av de nyfödda flickorna fick namnet Ida.

2017 års främsta klättrare är Hannah som går från plats 61 till 41. Bland pojkarna står Milas för det största uppsvinget och går från plats 55 till 38.

I Danmark har det förts statistik över förnamn sedan 1985. Då fick årets nyfödda totalt 2 790 olika namn. Förra året hade antalet använda namn ökat till 7 075.

Då tillhörde varken Ida eller William de allra hetaste namnen. Det året var det 183 flickor som fick förnamnet Ida och 10 pojkar som fick namnet William.

Anders

0 kommentarer

Pyt är älsklingsordet i Danmark. I en omröstning ordnad av Danmarks biblioteker fick pyt 28 procent. I slutomgången besegrades konkurrerande ord som hæsblæsende och krænkelsesparat.

Danmarks biblioteker efterlyste tidigare i år danskarnas favoritord. Över 1 500 ord nominerades. En jury bestående av korsordskonstruktören Hanne Marie Reffelt, Morten Visby, ordförande för Dansk forfatterforening, och estradpoeten Peter Dyreborg valde ut nio favoriter: anstændig, dvæle, hæsblæsende, kissejav, krænkelsesparat, kålhøgen, lurendrejer, pyt och tak.

I omröstningen, som var öppen för allmänheten, fick interjektionen pyt hela 28 procent. Pyt används enligt Den danske ordbog för att ’udtrykke at man er ligeglad med noget, eller at noget ikke har nogen betydning eller interesse’. Pyt förekommer också i populära uttryck som pyt med det, ’strunt i det’ och skidt pyt, ’skit samma’.

Anders

Foto: Istockphoto

1 kommentarer

Tio ord var nominerade. Men det var en kandidat som dök upp i sista sekunden som vann. Kvindelandsholdet (’damlandslaget’) vann omröstningen om årets ord i Danmark.

2017 var året då Danmarks damlandslag i fotboll skapade rubriker. Danmark gick till final i EM där det blev förlust mot Nederländerna. Det var första gången som landslaget nådde en så stor framgång i en internationell turnering. Under hösten strejkade spelarna i protest mot låg ersättning under landslagsuppdrag. En match mot Sverige i det pågående VM-kvalet ställdes in eftersom spelarna inte kommit överens med förbundet. De hade då under en längre tid vänt sig mot att herrar på landslagsuppdrag fick betydligt större summor.

Det är sommarens fotbollsfeber som lett till att kvindelandsholdet utnämnts till årets ord. När Dansk Sprognævn och radioprogrammet Klog på sprog efterlyste kandidater fick de in 415 förslag från allmänheten. Tio av dessa – bland annat dab, bitcoin, fake news och #metoo – valdes ut till den avgörande omröstningen.

I den direktsända omröstningen lanserade Tine Gøtzsche, en av jurymedlemmarna, kvindelandsholdet som en ny kandidat. Hon motiverade sitt val med att ordet väckte positiva associationer och symboliserade ett viktigt steg mot jämlikhet. I juryns omröstning fick kvindelandsholdet fem röster mot tre röster för tvåan disruption.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Den som är nyfiken på danska från medeltiden och framåt kan nu glädja sig åt att Kalkars ordbog finns på nätet. De fem banden har nyligen blivit digitaliserade och är tillgängliga kostnadsfritt.

Mellan 1968 och 1918 samlade prästen Otto Kalkar äldre danska ord som han hittade i böcker och andra skrifter. Totalt blev det omkring 70 000 ord som hade det gemensamt att de användes i danska någon gång mellan 1300 och 1700.

Ordboken är alltså främst ett redskap för den som vill studera äldre danska och språkets utveckling. Den digitala utgåvan är betydligt lättare att söka i än de tryckta böckerna. Uppslagsorden i de tryckta böckerna var nämligen inte sorterade i alfabetisk ordning. I nätversionen finns en fritextsökning som gör det enklare att hitta i materialet.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Flerspråkiga tvååringar ska kunna språktestas av danska kommuner. Barn som får underkänt ska få hjälp att förbättra språket. Om föräldrarna säger nej stryps en del av barnbidraget. Det rapporterar Jyllands-Posten.

I Danmark testas sedan tidigare flerspråkiga treåringars språkkunskaper. De som inte gör tillräckligt bra ifrån sig erbjuds undervisning som främjar språkutvecklingen. Samma metoder ska nu tillämpas även på tvååringar.

Förslaget kommer från utbildningsminister Ellen Trane Nørby. Syftet med att låta kommunerna språktesta tvååringar är att tidigt upptäcka flerspråkiga barn som talar undermålig danska. Hon säger till Jyllands-Posten att åtgärden är nödvändig för att främja integrationen:

Vi har nogle danske børn, der er danske statsborgere, men alligevel er bagud fra start. Vi er nødt til at gribe ind og stille nogle ret håndfaste krav for at sikre, at integrationen bliver bedre, end vi har formået hidtil.

Familjer där föräldrarna nobbar extra undervisning i danska straffas med sänkta barnbidrag. Regeringen vill inte att barn stannar i hemmet utan kontakt med andra dansktalande. Språket ses som ett nödvändigt redskap för att motarbeta parallellsamhällen och för att utveckla en dansk identitet.

Tidigare i år presenterades en studie som visade att tre till fem år gamla barn med föräldrar födda utanför västvärlden hade sämre ordförråd och sämre ordförståelse. Niels Egelund, professor vid Danmarks institut for pædagogik og uddannelse vid Aarhus universitet, säger till Jyllands-Posten att det är bra att börja testa tvååringar. Han kan tänka sig att gå ännu längre ned i åldrarna:

Det her bliver man nødt til, hvis man vil problemerne med manglende sprogkundskaber til livs. Vi kan ikke have, at børnene bliver hjemme hos deres forældre og møder i skolen stort set uden at kunne tale dansk, og jo tidligere man begynder, jo bedre. Jeg kunne tænke mig, at man strammede den og begyndte med obligatoriske dagtilbud til børn i etårsalderen.

Anders

Foto: Flemming Leitorp

0 kommentarer

Ordet som bäst tog pulsen på 2015 i Danmark var flygtningestrømme. Vinnaren utsågs av en jury där Danmarks Radio och Dansk Sprognævn fanns representerade. Till årets nyord utsågs fredsring.

Det var åttonde året i följd som årets ord korades på detta sätt. Juryn fick in 326 förslag från allmänheten. Av dessa valdes elva ut till finalrundan, där alltså flygtningestrømme var juryns favorit.

Flygtningestrømme var enligt ett pressmeddelande det ord som bäst kännetecknade 2015. I Danmark såväl som övriga Europa har bilder på flyktingar som vandrar längs vägarna varit ett ständigt inslag i nyhetsrapporteringen:

I begrundelsen for at vælge netop ”flygtningestrømme”, lød det blandt andet, at ordet danner store billeder oppe i folks hjerne om, hvad der skete i Danmark og Europa i 2015 – et år, som mange blandt andet vil huske for de mange mennesker, som gik på motorvejene.

Juryn passade även på att utse årets nyord. Valet föll på fredsring, en solidaritetsaktion som uppstod efter terrordådet mot en synagoga i Köpenhamn. Inte sällan var muslimer tongivande i dessa initiativ.

Dansk sprognævn presenterade dessutom en nyordslista. Där fanns ord som brexit, deleøkonomi, hævnporno, nonbinær och sengepraktik.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Dieter, sociala medier och tekniska nyheter präglar årets nyordslista i Danmark. Där återfinns bland annat smartur (’smartklocka’), likehunter (’person som jagar gillningar och delningar i sociala medier’) och LCHF (från engelskans low carb high fat). Listan har sammanställts av Dansk Sprognævn.

Att avståndet mellan Sverige och Danmark respektive svenska och danska inte är mycket mer än ett stenkast blir tydligt i årets nyordslista. Många av de ord som etablerat sig i danskan under året har haft motsvarande utveckling i svenskan. Även i Sverige har det talats en hel del om usie, normcore, LCHF, frisparksspray, paraplyrevolution och mållinjeteknologi.

Spornosexuell är än så länge ytterst sällsynt i svenskan, men betydligt vanligare i danskan. Spornoseksuel är inlånat från engelskan. Ordet är bildat till sport, porno och sexual. Den som är spornoseksuel är en metrosexuell man som gärna använder sociala medier för att visa upp sin vältränade – och åtminstone halvnakna – kropp.

Här finns även tys-tys-kilde (’hemlig källa’), skraldetragt (’papperskorg med bred öppning i höjdled anpassad till bilister’), vejkantsby (’bebyggelse i utflyttningsbygd där husen ligger bredvid vägen’) och sorgsnylter (’person som på nätet skapar minnessidor till döda personer utan att ha känt dem’).

Ett ord som inte finns med på listan, mobilepay, vann radioprogrammet Sproglaboratoriets omröstning om årets nyord. Mobilepay är namnet på en betalningsapp som med stor framgång lanserats av en dansk bank.

Anders

0 kommentarer

Sociala medier är inte någon frizon för stavfel. Unga skribenter retar sig lika mycket på stavfel som äldre generationer. Men det är inte alltid samma typer av fel som orsakar irritation. Det rapporterar tidningen Politiken.

Det finns en utbredd föreställning om att sociala medier bidrar till språklig normupplösning. I en undersökning från år 2012 svarade fyra av tio danskar att sociala medier utgjorde ett större hot mot skriftspråket än till exempel engelskans inflytande, ungdomsspråk och bristande undervisning i skolan.

Men sociala medier är inte en fristad för den som vill slarva med språket. Tre nya studier, som genomförts av Dansk Sprognævn och finns publicerade i senaste utgåvan av Nydanske Sprogstudier, visar att många ungdomar reagerar lika negativt på stavfel som tidigare generationer.

Den som gör många misstag betraktas lätt som korkad. Det innebär att traditionella skriftspråksnormer får allt större genomslag i sociala medier.

De fel som särskilt irriterar unga skribenter gäller bristande kunskaper – som att skriva vem i stället för hvem eller att inte veta om en konsonant ska dubbeltecknas. Vuxna ser däremot i regel med allt annat än blida ögon på särskrivningar.

Minsta källan till irritation bland ungdomar är när en mening inleds med en gemen eller när ett personnamn skrivs med liten bokstav, skriver Politiken.

Anders

0 kommentarer

William och Sofia är de populäraste förnamnen i Danmark. Bägge namnen behåller därmed tätpositionen från år 2012. Det visar uppgifter från Danmarks statistik.

För första gången någonsin toppade Sofia år 2012 listan över namn för nyfödda flickor. William behöll däremot förstaplatsen bland pojkarna för tredje året i följd. Under första halvåret 2013, som den senaste statistiken gäller, var bägge namnen kvar i toppen.

Liam och Rosa var raketklättrarna under 2012, då Liam gick från plats 47 år 2011 till plats 6 året därpå medan Rosa tog ett kliv från plats 53 till plats 39. Nu ser det ut som att trendnamnen har nått sin topp. Under 2013 backade Liam till sjunde plats och Rosa till femtionde.

Bland flickorna tog sig Anna, Caroline och Josefine in på topp tio. På pojkarnas tio i topp skedde bara inbördes förändringar jämfört med 2012.

Sett till hela befolkningen är Anne och Peter de vanligaste namnen i Danmark. Vid årsskiftet hade Anne 47 007 bärare och Peter 49 811 bärare.

Anders

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - danska