Vårkänslor i kråkans tecken!

Text:

”Glad såsom fågeln i morgonstunden” … Den klassiska vårsången brukar ljuda starkt vid valborgsmässoeldarna. Möjligtvis kommer manskörerna att avnjutas digitalt i år, men sångarna kommer likväl att hävda sin fågellika glädje med Herman Sätherbergs text (även om ett uns svärta kanske anas därunder). 

Sätherberg är långt ifrån ensam om att bruka just fågeln i liknelser, metaforer och allegorier. Snarare hör fågeln till de vanligast förekommande bilderna i både fakta och fiktion. Det är ju inte så konstigt, fågeln representerar frihet, flykt, sång, förmågan att flyga och få fågelperspektiv på tillvaron. Vi kan pröva våra vingar, lämna boet, vaka som hökar – eller kraxa som olyckskorpar

När SAS nu varslar tusentals, är det inte bara de anställda som står vingklippta. Den flygskam som många redan tidigare känt av har lämnat människor att sorgset se på hur deras invanda fågelliv rasar ner på jorden. Hur ska vi nu korsa kontinenterna?

En främmade fågel har i stället intagit scenen: en svart svan. Den svarta svanen används inom kapitalmarknaden som en bild av en 'oväntad händelse som är omöjlig att förutse och där konsekvenserna kan bli avsevärda'. Den svarta svanen har i rask takt blottlagt sådant som gemene gråsparv har varit lyckligt omedveten om. ”Om en svart svan slår ner kan ringarna på vattnet bli lika ödesdigra som en tsunami”, skriver Sofia Nerbrand i Sydsvenskan.

Sorgen bär fjäderdräkt är en lysande liten bok om en kråka som knackar på hos en familj i sorg efter en förlorad mor. Kråkan stannar hos den förkrossade familjen tills han inte längre behövs – barnen och fadern accepterar att livet går vidare och livsglädjen kommer åter krypande. Just kråkan är inte känd för sin sprudlande glädje i morgonstunden, men enligt Sten Hidals Fåglar i svensk poei är kråkan faktiskt den vanligaste fågeln i svensk dikt.

Och i år kanske den ger en sannare bild av våra vårkänslor.

Maria

Är du intresserad av språk? Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Foto: Wikipedia

Här kan du höra Akademiska kören i Göteborg sjunga Glad såsom fågeln.