Vaksam hund viftar åt vänster – harmonisk åt höger

Text:

Hunden som viftar på svansen åt vänster får artfränderna att känna mer stress och ångest. Den som viftar åt höger får däremot andra hundar att slappna av. Det skriver italienska forskare i en studie publicerad i tidskriften Current Biology.

Djurens medvetande och förmåga att kommunicera är ett forskningsområde där många gåtor återstår att lösa. Forskare kan nu konstatera att hundar reagerar på olika sätt på olika svansviftningar – men vad som ligger bakom skillnaderna är osäkert.

I studien deltog 43 hundar av olika raser. De fick på en skärm titta på både inspelade och datoranimerade hundar som viftade på svansen åt olika håll. Hundarnas reaktioner spelades in och hjärtfrekvensen kontrollerades.

När en hund viftade på svansen åt höger reagerade de betraktande hundarna genom att slappna av. När en hund i stället viftade åt vänster svarade betraktarna med högre hjärtfrekvens och andra tecken på stress och ångest.

Samma forskargrupp har vid tidigare svansstudier visat att den som viftade åt höger såg något den ville närma sig, till exempel en känd och omtyckt person. När svansen gick åt vänster såg hunden i stället något den inte ville närma sig, som en aggressiv hund.

Forskarna är dock inte säkra på att hundar kommunicerar med varandra genom svansviftningar. En förklaring till de skilda reaktionerna kan vara att olika hjärnhalvor svarar på olika beteenden från hundar i omgivningen.

Studien kan enligt forskargruppen ha positiva konsekvenser för personer som ägnar sig åt hundar. Genom att till exempel alltid närma sig en hund från "rätt" sida minskar risken för att den upplever situationen som stressande och hotfull.

Anders

Foto: Istockphoto