Sverige har flest flerspråkiga i EU

Text:

Bara 3,4 procent av svenskarna talar inget annat språk än modersmålet. Inte i något annat EU-land är andelen flerspråkiga så hög. Det visar statistik från Eurostat.

Eurostat, som är EU:s statistikorgan, låter regelbundet invånare i medlemsländerna samt ytterligare några länder svara på frågor om hur många språk de talar. Den senaste undersökningen visar att hela 96,6 procent av svenskarna i åldern 25 till 64 år talar minst två språk. Bara 3,4 procent behärskar bara ett språk.

I Sverige är det 45,9 procent som talar ett främmande språk, 31,7 procent som talar två främmande språk och 19 procent som talar minst tre främmande språk.

Övriga länder där över 90 procent av befolkningen kan minst ett främmande språk är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge och Schweiz. Mångspråkigast är Luxemburg. Där uppger 51,2 procent att de talar minst tre främmande språk.

Storbritannien är det EU-land som har den högsta andelen enspråkiga. Hela 65,4 procent svarar att de inte talar något främmande språk. I Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Rumänien och Ungern är det också en majoritet av befolkningen som bara talar ett språk.

Anders

Illustration: Istockphoto