Svara snabbt i ärlighetens namn!

Text:

Kommer du att lämna in din artikel före deadline? Ähh… javisst! Om du tvekar innan du svarar på en fråga – om så bara för en kort sekund – riskerar du att uppfattas som mindre trovärdig än om svaret kommer snabbt. Och ju längre svaret dröjer, ju mer antar lyssnaren att du slirar på sanningen.

I sociala sammanhang går mycket tid åt till att avgöra om folk har ett ärligt uppsåt eller inte, även om det oftast inte sker på ett medvetet plan. Detta är troligen en del av vår överlevnadsinstinkt.

För att testa detta har forskare i psykologi och marknadsföring låtit mer än 7500 testdeltagare, från USA, Storbritannien och Frankrike, antingen höra eller se ett klipp med en person som svarar på en enkel fråga. Det kunde vara något oskyldigt i stil med ”tyckte du om kakan som jag bakade?”, eller mer utmanande, som ”har du stulit pengar från jobbet?”

I klippen varierades tiden det tog för personen att svara med mellan 0 och 10 sekunder. Sedan fick testdeltagarna ranka hur uppriktig de tyckte att personen lät. Och deltagarna rankade genomgående personen som mer lögnaktig i takt med att svarstiden ökade, oavsett hur allvarlig frågan var. Men det fanns vissa nyanser i bedömningen, beroende på själva svarets karaktär.

Bland annat verkade svarstiden inte spela så stor roll om svaret var socialt obekvämt, till exempel ”nej, den var inte alls god” som svar på om man tyckte om kakan. Deltagarna hade också en del överseende med ett tvekande svar ifall frågan uppenbarligen fordrade mer tankemässig ansträngning, som ”snattade du godis från affären för tio år sedan?”

Enligt forskarna kan man tillämpa dessa resultat på de flesta sociala sammanhang. Men det kan vara extra bra att ha i dem bakhuvudet i situationer där det är mycket viktigt att uppfattas som uppriktig, som vid jobbintervjuer och rättegångar.

Maria

Foto: Istockphoto

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration