Neandertalarna kan ha varit goda talare

Text:

3D-modeller och virtuell rekonstruktion av örats struktur hos en nutida människa (till vänster) och en neandertalmänniska. Foto: Mercedes Conde-Valverde, Binghamton university

Neandertalmänniskor hade allt som krävs för att både uppfatta och producera tal, i princip på samma sätt som dagens människor. Det visar en ny stor tvärvetenskaplig studie med forskare i bland annat biologi, antropologi, arkeologi och paleontologi.

I en av de senaste studierna har man rekonstruerat neandertalarnas hörsel, för att få en uppfattning om hur de kommunicerade. Forskarna har tagit fram 3D-modeller av örats struktur hos neandertalare och jämfört den med strukturen hos såväl Homo sapiens som fossiler av en tidigare människoart.  

Data från 3D-modellerna har sedan bearbetats av ett biotekniskt framställt datorprogram för att på så sätt simulera de olika arternas hörsel. Resultatet visar att neandertalare hade en hörsel som mer närmade sig vår, mellan 4–5 kilohertz.

Det visade sig också att en särskild frekvensvidd i hörseln, som gör det möjligt att urskilja akustiska signaler i språk, var större hos neandertalarna än hos den tidigare arten. Även den liknade den moderna människans. Och detta är en viktig nyckel till att kunna uppfatta specifika språkljud, enligt forskarna.

Andra insikter från studierna är att neandertalarnas tal innehöll en mängd konsonanter. Tidigare studier har koncentrerat sig på människoartens förmåga att forma vokaler. Just kombinationen av vokaler och konsonanter är vad som skiljer mänskligt språk från nästan alla andra primaters kommunikation.

Maria

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration