Män hörs mest – trots kvinnornas framsteg

Text:

Vi ser allt fler kvinnor bland världens makthavare. USA:s vicepresident Kamala Harris är bara ett av de senaste och mest uppmärksammade exemplen. Trots detta dominerar de manliga rösterna fortfarande i nyhetsmedierna.

Kanadensiska forskare har samlat in data från sju av landets största nyhetskanaler mellan 2018 och 2020. Under denna tvåårsperiod var 29 procent av dem som yttrade sig kvinnor och 71 procent män. Den kvinna som kom till tals flest gånger var Bonnie Henry, chef för provinshälsovården, som citerades 2 200 gånger i samband med pandemin. Men hon hade ändå färre citat än de tre män som toppade yttrandeligan – alla tre politiker.

I Sverige genomförde företaget Peltarion en liknande studie våren 2020, för att se vilka som stod i frontlinjen för att förklara pandemin för svenskarna i nyhetsmedierna. Resultatet visade än större manlig dominans: 76 procent av uttalandena kom från män som Anders Tegnell, Johan Giesecke och Tom Britton.

Gemensamt för studierna är att de har genomförts med hjälp av AI och så kallad natural language processing, NLP, för att kunna analysera mycket stora datamängder.

Maria

Foto: Istockphoto

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration