Låt slangen ta plats i plugget!

Text:

Det lingo som inte är del av standardspråket är viktigt för att man ska bli en fullfjädrad och flexibel talare.

Den brittiska språkvetaren Sascha Stollhans menar att det standardiserade språket till stora delar är ”artificiellt”, och att språkinlärarna behöver ta in alla delar av ett språk, även de som inte tillhör normen.

Vi kan till och med bli mer motiverade att lära oss ett språk ifall vi får tillgång icke-konventionella uttryck, enligt Sascha Stollhans. Något som alla språklärare borde bli medvetna om och få rum för i sin undervisning. 

”Det är ju nödvändigt att lära sig slang, dialektala drag och liknande, ifall man över huvud taget ska kunna förstå när man börjar umgås med 'infödda' talare", säger han.

Och att lära sig mer om hur människor lever och talar ”på riktigt” i olika kulturer och på olika platser i världen kan vara en riktigt bra morot för att vilja lära sig ett språk.

Ett första steg mot detta är att rikta blicken mot sitt eget modersmål och få upp ögonen för variationen som finns där. Detta är en bra grund för att notera och lära sig komplexiteten i andra språk, menar Sascha Stollhans.

Maria

Foto: Pexels

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration