De flesta är missnöjda med hur ett samtal slutar

Text:

”Jaha, nej jag måste nog kila …” ”Ska vi säga så då?” Att avsluta ett samtal är en konst lika avancerad som en slutpiruett i ett dansnummer. Och det visar sig att endast 2 procent av våra samtal avslutas på ett sätt som gör bägge parterna nöjda. 98 procent av konversationerna lämnar i stället åtminstone en av deltagarna otillfredsställd – eller till och med lite sårad.

Forskare i psykologi vid Harvard university i USA har studerat samtal mellan nästan 1 000 personer. Efter samtalen fick deltagarna frågan om de kände att konversationen avslutats tillfredsställande. Men den överväldigande majoriteten kände sig alltså missnöjd. Antingen tyckte de att snacket hade pågått alldeles för länge, och att motparten inte tagit till sig hintarna om att man ville avsluta, eller så tyckte de att samtalet avbrutits alltför abrupt.

Resultatet av studien var överraskande stabilt. Det spelade ingen roll om de samtalande inte kände varandra sedan innan, eller om det handlade om en konversation makar emellan.

Forskarna tror att resultatet beror på vad de kallar koordinationsproblemet. Det uppstår eftersom människor tenderar att hålla inne med sina innersta önskningar – till exempel om hur de vill att ett samtal ska sluta. Detta på grund av att de vill vara artiga och följa motpartens (likaledes outtalade) önskningar.

Samtal kan verka enkla och okomplicerade, men i själva verket innehåller de en mängd oskrivna och avancerade regler. Det vittnar åratal av samtalsanalystisk forskning om. Om någon frågar dig ”Har du ätit än?” kan det vara ett subtilt sätt att fråga om du vill hänga på och äta lunch, till exempel.

Och att avsluta ett samtal är en riktigt svår samtalsgren, som kräver fingertoppskänsla. På engelska kallar man de hintar som signalerar att samtalet håller på att ta slut för closing routines. Dessa kan bestå i att ena parten säger ”då så” eller ”okej” i ett visst tonläge. Det kan ta ett tag att knyta ihop säcken, och det är nästan omöjligt att avgöra om ens samtalspartner tycker att den processen är tillräckligt kort – eller lång.

Maria

Foto: Pexels

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration