Bästa tiden att lära sig språk upphör i sena tonåren

Text:

Fram till 17,4 års ålder är förutsättningarna för att lära sig ett nytt språk de allra bästa. Därefter försämras möjligheterna gradvis för att kunna nå samma nivå som en modersmålstalare. Det visar en studie publicerad i Cognition.

När det talas om språkinlärning talas det ofta om att det finns en kritisk period. Denna tid brukar beskrivas som något av språkinlärningens guldålder. Under den kritiska perioden är förutsättningarna som bäst för att lära sig nya språk.

Det finns olika uppfattningar om den kritiska periodens varaktighet. Ofta sägs den börja vid födseln och sluta vid puberteten. Nu hävdar amerikanska forskare att den slutar vid 17,4 års ålder. Det är något senare än vad som brukar framhållas som språkinlärningens bästa period.

Hela 669 498 personer har gjort ett prov som testar deltagarnas engelska. Bland deltagarna fanns såväl modersmålstalare som personer som lärt sig engelska som ett främmande språk. För att undersöka just språkinlärningen ingick en rad syntaktiska fenomen i undersökningen.

De allra bästa förutsättningarna har barn upp till tio års ålder. Men fram till 17,4 år är förutsättningarna mycket goda för att lära sig ett nytt språk på samma nivå som en modersmålstalare. Där drar forskarna gränsen för den kritiska perioden.

Därefter försämras förutsättningarna gradvis. Det betyder inte att det är omöjligt att lära sig ett nytt språk flytande i vuxen ålder – men det kräver sannolikt betydligt mer ansträngning.

Anders

Foto: Istockphoto