Nu väntar ett spännande språkår!

2023 ser ut att bli ett spännande språkår. Mot slutet av året väntas redaktionen för Svenska Akademiens ordbok äntligen nå fram till bokstaven ö och därmed fullfölja det arbete som skrevs in i Akademiens stadgar redan vid grundandet 1786. Det första häftet skulle dröja ända till 1893. Och nu – 130 år senare – närmar sig mållinjen för en av världens mest ambitiösa ordböcker.

I Tidöavtalet finns en rad språkpolitiska förslag. Utöver språktester för medborgarskap och permanent uppehållstillstånd – som redan är på gång – vill regeringen införa obligatorisk språkscreening och språkförskolor i utsatta områden. Bristande kunskaper i svenska ska kunna vara ett skäl för återvandring. Språkkrav för anställda inom äldreomsorgen ska utredas liksom modersmålsundervisningen som ”inte negativt ska påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska”. Det senare är intressant eftersom det i dag inte finns någon forskning som tyder på att så är fallet. Elever som väljer att utöka undervisningen med ett modersmål är sådana som i regel klarar sig utmärkt i skolan, har bra betyg och är studiemotiverade.

Under året får Språkrådet en ny chef. Och med utgivningen av boken Språkrådet rekommenderar, som du kan läsa om på sidan 9, får skribenter en färsk vägledning i språkriktighetsfrågor.

I Språktidningen kommer vi att bevaka allt detta. Vi kommer också att fortsätta följa engelskans inverkan på svenskan, gräva vidare i dialekter och språkhistoria samt göra internationella utblickar.

Innan dess är det dags att summera 2022 med hjälp av Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista. När jag skriver detta har jag nyligen bläddrat i den åttonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista från 1923. Den innehöll tidstypiska nykomlingar som bil, flygplan, finlandssvenska, radio, vinersnitsel och feminism (mer om det ordet på sidan 52) samtidigt som den lyfte fram sockerbagare som ett svenskt alternativ till lånordet konditor. Av samma skäl förordades förtjänst i stället för merit och postbefordringsavgift i stället för porto.

Även nyordslistan, som du hittar på sidan 16, präglas av sin samtid. Coronaorden som dominerat listorna två år i följd är nästan helt borta. Årets lista färgas av krig och kriser – men också av innovationer och framtidstro.

Gott nytt språkår!

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.

Av:

Bild: Martin Stenmark