Anna W Gustafsson får Wellanderpriset

Anna W Gustafsson får Erik Wellanders språkvårdspris 2023. Hon belönas bland annat för sin forskning om ordförståelsen i högskoleprovet. Minoritetsspråkspriset går till Bengt Pohjanen och Klarspråkskristallen till Folkhälsomyndigheten.

Text:

Bild: Anders Svensson

Erik Wellanders språkvårdspris 2023 går till Anna W Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Hon har bland annat studerat utvecklingen av ordförståelse i högskoleprovets orddel, användningen av metaforer i texter och samtal kopplade till cancervård och flerspråkiga möten inom barndiabetesvården.

Juryn understryker att Anna W Gustafssons forskning rör angelägna samhällsfrågor: ”Flera av studierna har utgjort värdefulla bidrag i samhällsdebatten.” Hon har också ”givit viktiga bidrag till kunskapen om såväl äldre som nutida svenska”.

Klarspråkskristallen delas ut till Folkhälsomyndigheten ”för ett nydanande klarspråksarbete i ett mångspråkigt Sverige”: ”Med ett innovativt förhållningssätt till mångspråkig, klarspråksorienterad och mottagaranpassad kommunikation kombinerar myndigheten olika medier för att anpassa och variera sitt budskap beroende på mottagare och situation. Genom gedigen samverkan med olika yrkesgrupper, andra myndigheter, kommuner och regioner samt inte minst mottagargrupperna själva lyckas Folkhälsomyndigheten förse alla medborgare i Sverige med viktig samhällsinformation.”

Priset togs emot av Katrin Tonnes, kommunikatör, Lena Sundström Mattsson, språkvårdare, och Mia Wadman, enhetschef.

Minoritetsspråkspriset tilldelas Bengt Pohjanen för hans arbete med att främja meänkieli. Han har enligt juryn ”höjt statusen för språket och kulturen både hos minoriteten själv och det omgivande samhället och fått människor att känna sig stolta över sitt modersmål”.

Alla tre priserna delades ut under Språkrådsdagen i Stockholm. Minoritetsspråkspriset och Klarspråkskristallen delades ut av kulturminister Parisa Liljestrand (M). Erik Wellanders pris delades ut av Björn Melander, ordförande i Stiftelsen Erik Wellanders fond och professor i svenska vid Uppsala universitet.