Vad tycker du om det nya niandet?

Text:

Hur ser du (!) på att bli niad? Händer det ofta? I vilka situationer? Borde vi oftare tilltala varandra med ni i stället för du? Och behöver svenskan ett artighets-ni som motsvarar franskans vous, spanskans usted och tyskans Sie?

I ett kommande nummer av Språktidningen skriver vi om det nya niandet. Hjälp oss gärna genom att besvara och sprida vår enkät om ni-tilltal!

Anders

Foto: Pexels

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!