Veckans nyord: snorpolis

Text:

Snuva kan vara ett symtom på coronasmitta. Men föräldrar och lärare har ibland olika syn på när ett barn ska stanna hemma. I vissa fall får lärare agera snorpolis.

Nästäppa och snuva är enligt Folkhälsomyndigheten ganska vanliga symtom på sjukdomen covid-19 hos barn. Om symtomen går över snabbt bör barnet ändå stanna hemma i två dagar. Men samma symtom kan förstås vara en förkylning.

Men lärare och föräldrar kan ha olika uppfattning om när ett barn bör stanna hemma. Vissa lärare hamnar i konflikt med föräldrar som anser att barnen inte är så snuviga att de inte ska vara i skolan. I tidningen Förskolan skriver Eva Lindström om en typ av diskussioner som blivit allt vanligare under coronapandemin:

Jag är lärare, inte snorpolis, jag utbildar barn, inte vuxna. Jag har inte större ansvar i denna pandemi än någon annan. Vi har alla samma rekommendationer att följa.

En snorpolis är alltså en lärare som tvingas bedöma om barnen är sjuka eller inte. Åsa Sätterström, ordförande för Lärarförbundet i Örebro, berättar i Nerikes Allehanda om samtalen med föräldrar som inte är övertygade om att just deras barn bör vara hemma:

Ska vi vara ”snorpoliser”? Det är inte vårt jobb, men samtidigt vill vi inte ha sjuka barn. Föräldrarna måste förstå att det är inte för att vara elak som man gör det här utan för att Folkhälsomyndighetens riktlinjer är till för att följas, säger Åsa Sätterström.

Snorpolis är belagt i svenskan sedan 2020.

Anders

Foto: Pexels

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!