Veckans nyord: cli-fi, klimatfiktion

Text:

Cli-fi eller klimatfiktion är skönlitteratur eller film som behandlar klimatfrågor samt människans ansvar för miljön och den globala uppvärmningen. Genren har de senaste åren blivit allt mer uppmärksammad.

Under 2013 började det talas om cli-fi i engelskan. Det rör sig om en kortform av climate fiction, ’klimatfiktion’, som för tankarna till den sedan länge etablerade genren sci-fi, science fiction. Engelskspråkiga författare som brukar förknippas med cli-fi är bland annat Margaret Atwood och Ian McEwan. Cli-fi används även om film.

Cli-fi är belagt i svenskan sedan 2013 medan klimatfiktion har använts sedan 2015. Användningen har ökat sedan 2018 i takt med att klimatfrågor har diskuterats allt mer.

Annika Övermyr, chef för vuxenavdelningen på stadsbiblioteket i Trollhättan, beskriver i en intervju i TTELA cli-fi som en dystopisk genre:

Vi ser ett uppsving på böcker där klimat och miljö spelar en viktig roll. Kanske inte som huvudtema, men som ett viktigt inslag. Det förändrade klimatet skildras allt oftare i litteratur – inom den nya genren cli-fi, klimatfiktion. Klimatdystopier är ett exempel som blir allt vanligare och populärare. Snart kanske vi får göra en egen cli-fi-hylla, säger Annika Övermyr.

Kjell Andersson skriver i Kristianstadsbladet om Eric Ericsons och Susanna Ericson Wallsténs roman Pandokraterna:

”Pandokraterna” ingår i en växande bokgenre (ibland kallad cli-fi, climate fiction) – där klimatkrisen gestaltas i människors liv. Ett starkt exempel är Amitav Ghoshs senaste bok ”Gun Island”.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!