Veckans nyord: samhällsspridning

Text:

I mars i år varnade Folkhälsomyndigheten för en samhällsspridning av coronaviruset i Sverige. Då började också ordet ta steget från fackspråk till allmänspråk.

Samhällsspridning är belagt i svensk press sedan 2006. Det året användes ordet i en artikel om MRSA. Tre år senare talades det ibland om risken för samhällsspridning av svininfluensan. I medicinskt fackspråk är ordet etablerat sedan länge.

Samhällsspridning har sällat sig till de fackspråkliga ord som plötsligt används av allmänheten. Fler sådana ord med koppling till coronaviruset är bland annat flockimmunitet, asymtomatisk spridning och droppsmitta.

Det senaste halvåret har samhällsspridning blivit ett vanligt ord i pressen, i sociala medier och i bloggar. Ordet används om en smitta som sprider sig på bred front i samhället och utgör en väsentlig hälsorisk för medborgarna.

Användningen av samhällsspridning tog fart i februari i år och ökade dramatiskt i mars. Falköpings Tidning rapporterade om hur smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg beskrev läget i Västra Götaland. Att smittan nu spreds i flera led i Sverige var ett tecken på samhällsspridning:

De allra flesta är nu smittade i Sverige. Tidigare hade de flesta smittade varit utomlands eller hade haft kontakt med personer som varit utomlands. Att de flesta nu är smittade i Sverige visar att vi har en samhällsspridning. Vi ser att allt fler äldre insjuknar och vi har haft fall på äldreboenden, sa Thomas Wahlberg.

Ordet samhällsspridning var vanligast i mars. Sedan dess har användningen minskat något. Det tyder på att samhällsspridningen av coronaviruset har blivit något av ett nytt normaltillstånd. Men nedgången kan också bero på att viruset inte längre sprids lika fort. Aftonbladet skriver om hur R-talet – en kortform för reproduktionstal som även det är ett fackord som har blivit allmänspråk – har varierat i Region Uppsala:

R-talet som sjönk till 0,5 i juli steg till 1,2 i början av augusti. Det innebär att personer med covid-19 smittar i snitt 1,2 andra personer. I mars, då samhällsspridningen var som störst i Sverige närmade sig R-talet 1,7.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.