Dagens ordadoption: pappenheimare

Text:

Den som känner sina pappenheimare har koll på sina medmänniskor. Och den kan dessutom vara övertygad om att de har egenskaper som inte är enbart positiva.

Pappenheimare var det nionde mest adopterade ordet bland Språktidningens läsare. Det är belagt i svenskan sedan 1859. Pappenheimare är bildat till tyskans Pappenheimer. Gottfried Heinrich zu Pappenheim var en tysk fältherre som hade en framträdande roll under trettioåriga kriget. Han dog 1632 efter att ha träffats av en kanonkula under slaget vid Lützen.

Under kriget gjorde sig hans ryttare kända för sin tapperhet. En sådan ryttare – som var både modig och pålitlig – kallades alltså Pappenheimer. Då var ordet positivt laddat. Men laddningen har förändrats. I dag används pappenheimare inte sällan nedlåtande om personer som antyds ha negativa egenskaper. Ordet kan också användas neutralt.

Annika är en av de läsare som har adopterat pappenheimare:

Tycker att det är ett roligt och nyttigt ord idag när nästan allt flyter och förändring, förnyelse ständigt tar sig nya uttryck. Hur ska man navigera i det okända? Vilka överraskningar väntar runt hörnet? Att då känna sina pappenheimare kan göra tillvaron lite mer stabil.

Det var i höstas som Språktidningen publicerade en lista med 1 001 ord som i dag används så sällan att de skulle kunna vara på väg ut ur Svenska Akademiens ordlista. Du kan fortfarande adoptera ditt favoritord genom att mejla en motivering till adoptera@spraktidningen.se.

Anders

Målning: Pappenheims död av Hans Makart

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!