Dagens ordadoption: drul

Text:

Drul är ett ord som många tycker känns ganska lagom. Det är snällare än idiot – men signalerar ändå att någon är en riktig klantskalle.

Det tionde mest adopterade ordet bland Språktidningens läsare är drul. I Svenska Akademiens ordlista beskrivs det som vardagligt. Det är belagt i svenskan sedan 1800-talets mitt och är bildat till verbet drula, ’vara butter och tvär’.

Drul används i betydelsen ’drummel, tölp’. Flera av de läsare som har adopterat drul anser att det – ungefär på samma sätt som ärkenöt – är lagom grovt.

Bengt berättar att han tycker att drul är ett praktiskt ord i den språkliga verktygslådan:

Detta kallar man ju folk lite då och då. Ett mycket användbart ord som det vore sorgligt om det försvann.

Maria skriver en berättelse där inte mindre än 102 av de 1 001 ord som Språktidningen listade som hotade ingår:

Mallstropp! Ärkenöt! Drul! Sakramentskade åkerspöke! fortsatte hon och kastade en absintgrön ottomankudde mot honom. Hurrilen hängde i luften.

Du kan fortfarande adoptera ditt favoritord från listan genom att mejla till adoptera@spraktidningen.se.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.