Dagens ordadoption: åpen

Text:

Den som är åpen riskerar att inte bli så populär. Men ordet åpen är populärt. Det är det sjätte mest adopterade ordet bland Språktidningens läsare.

I höstas listade Språktidningen 1 001 ord som användes så sällan att de skulle kunna vara på väg ut ur Svenska Akademiens ordlista. Vi uppmanade också läsarna att adoptera sina favoriter genom att använda dem.

Flera av de populäraste adoptionerna var dialektord. Och det sjätte mest adopterade ordet var alltså åpen, ’som själviskt tar för sig av något’. Åpen hörs oftast i västsvenska dialekter men det är även belagt från Östergötland och Södermanland.

Åpen har samma ursprung som öppen. Den som är åpen kan exempelvis ha munnen öppen för läckerbitar.

Petra är en av de läsare som har adopterat just åpen. Hon skriver om ordets geografiska utbredning:

Åpen har jag använt mycket under min uppväxt på västkusten (norra Halland) och har fått inse – när jag för 20 år sedan flyttade till Linköping och 10 år senare till Stockholm – att det var sparsamt använt i landets östra delar och ibland okänt. Skulle så önska att det fick finnas kvar eftersom ingen passande synonym finns att tillgå.

Vera berättar om en personlig relation till ordet:

Min kompis myntade ordspråket ”Åpen lever längst”, ett uttryck jag använder ofta än idag.

Anders

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!