Veckans nyord: turistkorridor

Text:

Besöksnäringen har på många håll drabbats hårt av coronaviruset. För att få fart på resandet talas det om att införa turistkorridorer.

En korridor är enligt Svenska Akademiens ordlista en ’lång, smal förbindelsegång’. Men ordet används ofta i bildlig bemärkelse. Vid åtskilliga tillfällen i världshistorien har det konstruerats korridorer av olika slag – till exempel som en liten landremsa genom ett annat land som ger en nation utan kust tillträde till havet. Mellan första och andra världskriget hade Polen förbindelse med Östersjön genom en korridor som omgavs av Tyskland i väster samt fristaten Danzig och det tyska Ostpreussen i öster. Det talades då om polska korridoren.

För att få fart på turismen efter coronautbrottet talas det om att inrätta turistkorridorer. Även här används korridor i bildlig betydelse.

Expressen skriver att frågan om turistkorridorer diskuteras på EU-nivå. Ett förslag är att införa regler för turisters boende, resor och nöjen. En korridor ses här något som begränsar möjligheterna att röra sig och att träffa andra människor. Restriktionerna skulle minska kontakterna med lokalbefolkningen och därmed minska risken för spridning av coronaviruset covid-19:

Andra åtgärder för så kallade turistkorridorer skulle kunna vara att flygpassagerares temperatur kollas, eller att de lämnar blodtester före avfärd.

Nyhetsbyrån TT rapporterar att trycket på att införa turistkorridorer är störst från turistländer i södra Europa:

Flera EU-länder har lanserat idén om ”turistkorridorer” för att kunna ta emot inresande från åtminstone de närmaste grannländerna. Samtidigt varnas för att skynda på för snabbt.

Anders

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.