Emma Sköldberg får Erik Wellanders språkvårdspris

Text:

Emma Sköldberg får Erik Wellanders pris för sina insatser för svensk språkvård. Hon får priset för ”hennes viktiga, mångsidiga och nydanande arbete inom lexikografi”. Samtidigt tilldelas föreningen Teckenspråkets röst Minoritetsspråkspriset. Och Klarspråkskristallen går till Konsument- och medborgarservice vid Göteborgs stad.

Språkrådet meddelade i dag vilka som får de priser som brukar delas ut under Språkrådsdagen, en konferens som på grund av coronaviruset covid-19 skjutits upp till nästa år. Klarspråkskristallen går till en myndighet, kommun eller region som använder ett klart och begripligt språk i kommunikationen med medborgarna. I år går alltså priset till Konsument- och medborgarservice vid Göteborgs stad för ”ett brett och gediget klarspråksarbete med medborgarna i fokus” som enligt motiveringen bör fungera som inspiration för andra kommunala verksamheter:

De håller bland annat en obligatorisk grundutbildning i klarspråk för alla medarbetare och målgruppsanpassade utbildningar för dem som skriver tjänsteutlåtanden och rapporter. De har utvecklat en särskild metod för coachning av skribenter som kommunicerar mycket med medborgare via e-post. Dessutom är klarspråksgranskning en integrerad del av nämndprocessen, för att beslutsunderlagen till politikerna ska bli tydliga och begripliga.

Minoritetsspråkspriset tilldelas någon som har gjort stora insatser för ett minoritetsspråk – vilket innebär att alla språk utom svenska kan bli aktuella. Årets vinnare är föreningen Teckenspråkets röst:

Teckenspråkets röst bedriver ett enträget och engagerat arbete för att motverka fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor och för rätten att tillägna sig och använda det svenska teckenspråket i skola och samhälle.

Emma Sköldberg (bilden) får Erik Wellanders pris, ett pris som går till en person som på vetenskaplig grund har gjort stora insatser för svensk språkvård. Emma Sköldberg är docent i svenska vid Göteborgs universitet. Hon forskar bland annat om ordböcker och är huvudredaktör för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Hon ingår dessutom i redaktionen för Svenska Akademiens ordlista:

År 2020 tilldelas Emma Sköldberg priset för hennes viktiga, mångsidiga och nydanande arbete inom lexikografi.

Erik Wellanders pris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond. Priset har delats ut sedan 1958.

Här kan du läsa en artikel av Emma Sköldberg samt kollegorna Kristian Blensenius och Erik Bäckerud om hur ordböcker kan göra användarna till ordforskare.

Anders

Foto: Privat

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.