Dags för trippelteckning i svenskan?

Text:

En flytttrend från storstäderna var nyligen ämnet för en artikel i Svenska Dagbladet. Amorteringskrav och höga bostadspriser gjorde att allt fler unga sökte sig bort från storstäderna. Flytttrenden var en miss som dök upp i en bildtext. Svenska Dagbladet uppmärksammades på misstaget av en twittrare och fick svaret att det inte såg ”så snyggt ut”.

Men ett par språkvetare som vurmar för trippelteckning av konsonanter var lite lätt besvikna. ”Neeej våga leda den språkliga utvecklingen!” skrev en av dem.

Själv tog jag upp ämnet i en språkkrönika i Dagens Nyheter. Reaktionerna från läsarna var blandade. Somliga tyckte att trippelteckning av samma konsonant nog bara var en vanesak. Andra ansåg att trippelteckning var fult. Och några hävdade att trippelteckning skulle främja förståelsen och gav ord som silllåda, dammmonster och brasssamtal som exempel.

Trippelteckning av samma konsonant finns i flera av våra grannspråk. I isländskan finns till exempel stássstofa, ’finrum’, och skatttekjur, ’skatteintäkter’, i färöiskan bygggrýn, ’korngryn’, och basssangari, ’bassångare’, och i tyskan var trippelteckning – som i Schifffahrt, ’sjöfart’ – en av de mest omdiskuterade nyheterna i 1996 års stavningsreform.

Men vad tycker du? Har det blivit dags att införa trippelteckning även i svenskan? Och att exempelvis börja skriva topppolitiker i stället för toppolitiker och flytttrend i stället för flyttrend? Rösta här intill!

Anders

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.