Island på väg att återinföra släktnamn

Text:

Det 95 år gamla förbudet mot att ta släktnamn är på väg att skrotas på Island. I ett utkast till ny namnlag föreslår justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir en rad förändringar. Hon vill även slopa kravet på att förnamn ska kunna böjas i genitiv och att namn måste följa isländska stavningsnormer.

De senaste åren har den isländska namnlagen ständigt ifrågasatts. Kritiken har ofta riktats mot Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör vilka för- och mellannamn som ska tillåtas. Nämnden har länge varit hotad av nedläggning. De politiska förslagen om att skrota nämnden har dock strandat bland annat på grund av flera nyval och ministerskiften.

Nu föreslår justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir att Mannanafnanefnd läggs ner. Hon föreslår också en avsevärd liberalisering av dagens namnskick. En ny namnlag är ett sätt att minska statens inflytande – och därmed också att värna privatlivets helgd.

I utkastet beskriver hon de föreslagna förändringarna som en konsekvens av dagens attityder till den befintliga namnlagen. De är också en anpassning till ett mer mångkulturellt samhälle.

Sedan 1925 har det inte varit tillåtet att ta upp nya släktnamn. Det förbudet vill Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir riva upp. Hädanefter ska alltså en familj kunna ha ett gemensamt efternamn. I dag är det inte tillåtet. I stället används – med undantag för några få gamla släktnamn som får gå i arv – patronymikon och metronymikon, namn bildade till faderns respektive moderns förnamn. Sigurbjörnsdóttir berättar till exempel att Áslaug Arnas pappa heter Sigurbjörn.

En rad andra krav ska också skrotas. Förnamn behöver inte längre kunna böjas i genitiv och det behöver inte heller finnas hävd för dem i det isländska språket. Kravet på att namn ska följa isländska stavningsnormer försvinner liksom förbudet mot namn som på något sätt är oförenligt med det isländska språksystemet. Dessutom får personer som har fyllt 15 år självbestämmanderätt i namnfrågor.

Även i fortsättningen ska dock alla namn skrivas med inledande stor bokstav. Namn får heller inte vara till men för bäraren.

Utkastet presenterades i går. Remisstiden löper ut den 5 mars. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir väntas lägga fram ett färdigt förslag i alltinget, den isländska riksdagen, före sommaren.

Anders

Foto: Unsplash