Hen fortsatte att öka under 2019

Text:

Hen fortsätter att bli allt vanligare i svensk press. Under 2019 gick det 122 han och hon på varje hen. Det är den största andelen hen hittills.

I ett av Språktidningens första nummer 2007 fanns en artikel om det könsneutrala pronomenet hen. Då var det ett ord som ganska få kände till och ännu färre använde. Det förekom dock i vissa tidskrifter och var dessutom ganska vanligt bland personer som inte definierade sig som män eller kvinnor.

Under 2010 började debatten om hen komma igång. Då rapporterade bland annat Sydsvenskan om en förälder som inte ansåg att det egna barnet skulle uppfostras in i typiska könsroller för pojkar eller flickor. Barnet skulle på egen hand få utveckla sin identitet. Ett sätt att undvika könsstereotyper var att använda pronomenet hen. Två år senare utkom barnboken Kivi och monsterhund. Där används pronomenet hen genomgående om huvudpersonen. Uppmärksamheten kring boken ledde till en intensiv diskussion som utlöstes av en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Men hen blev ganska snart accepterat. Inledningsvis hade flera svenska medier en avvaktande hållning. Pronomenet användes först oftare i texter av personlig karaktär, som ledare och krönikor. Snart började det även bli vanligt i exempelvis nyhetstexter.

Hen har blivit vanligare i svensk press för varje år. Och 2019 var inget undantag. Då gick det 122 han och hon på varje hen. Under 2018 gick det 133 han och hon på varje hen. Det kan jämföras med 2011. Året innan den stora debatten om pronomenet bröt ut gick det drygt 13 000 han och hon på varje hen.

Fortfarande är hen vanligare i finlandssvensk press. Där gick det förra året 47 hen på varje han och hon. Det var dock en tillbakagång jämfört med 2018 då motsvarande siffra var 38.

De exakta siffrorna i den här undersökningen ska tas med en nypa salt. Det totala antalet träffar på han, hen och hon är drygt 2,8 miljoner. Den stora majoriteten är pronomen. Men i det materialet, som är för stort för att kontrollera, finns exempel på hur samma bokstavskombinationer används i andra betydelser och som egennamn. Där ingår också avstavningarna han-, hen- och hon-.

Anders

Foto: Pixabay