Forskare: Molière hade ingen spökskrivare

Text:

Det var ingen spökskrivare som skrev Molières pjäser. I stället var det dramatikern själv som höll i pennan. Det fastslår franska forskare i en artikel publicerad i Science Advances.

Med verk som Tartuffe, Den inbillade sjuke och Misantropen skrev den franske dramatikern Molière (1622–73) in sig i litteraturhistorien. Han var en av de främsta företrädarna för franskklassicismen. Ofta spelade han själv huvudrollen i sina pjäser.

Men det har länge funnits rykten om att han inte ska ha skrivit pjäserna helt på egen hand. En rad teorier om olika spökskrivare har lanserats genom åren. Nu anser sig alltså två franska forskare i datorlingvistik kunna punktera dessa teorier.

Forskarna har jämfört Molières verk med texter skrivna av personer som pekats ut som tänkbara spökskrivare. De har analyserat pjäserna på jakt efter de misstänkta spökskrivarnas typiska stildrag. De har bland annat studerat ordval, rim, grammatiska konstruktioner och förekomsten av olika uttryck.

Slutsatsen är att det inte finns några tydliga avtryck från någon spökskrivare i Molières verk. De är skrivna på ett sätt som inte har några uppenbara likheter med någon av de potentiella spökskrivarna. Det finns enligt forskarna därför all anledning att tro att han faktiskt skrev alla pjäserna på egen hand – samtidigt som han stod på scen, regisserade och var teaterägare.

Forskarna kan inte helt och hållet utesluta möjligheten att en spökskrivare kan ha varit inblandad. Spökskrivaren skulle i så fall med all sannolikhet finnas utanför den krets av kandidater som nu har undersökts. De anser dock att det inte finns något som talar för den teorin.

Anders

Illustration: Nicolas Mignard (beskuren)