Erfarenhet lär oss att förstå hunden

Text:

Människor och hundar har levt tillsammans i tusentals år. Men förmågan att tolka hundens kroppsspråk och kommunikation är inte medfödd. Det fastslår forskare i en studie publicerad i tidskriften Scientific Reports.

Dagens hundar kan härstamma från vargar som tämjdes för över 30 000 år sedan. Under den tid som människor och hundar levt tillsammans har hunden bland annat utvecklat en ögonmuskel som vargen saknar. Denna muskel är förutsättningen för den blick som kallas hundögon eller hundvalpsögon. Forskarna tror att hundar som längre tillbaka i tiden hade denna egenskap också hade en evolutionär fördel.

Om den teorin stämmer har alltså hunden genom evolutionen utvecklat drag anpassade efter människan. Däremot verkar det inte som att människans förmåga att förstå hunden är nedärvd. Den är i stället ett resultat av erfarenhet.

Forskarna lät 89 vuxna och 77 barn titta på fotografier av hundar, schimpanser och människor. Därefter fick de berätta hur individerna kände sig och i vilken situation bilderna hade tagits.

En del av hundens känslor var ganska lätta att identifiera för samtliga. Men ålder och erfarenhet betydde mycket för förståelsen. Och personer som hade erfarenhet av och gillade hundar var betydligt bättre på att förstå hur hunden kände sig. De testpersoner som hade en mer negativ inställning var också sämre på att läsa av hundens känslor.

Personlig erfarenhet är alltså en fördel. Mer överraskande för forskarna var att attityden – och i förlängningen omgivande faktorer – i sig hade stor inverkan på resultatet. En positiv inställning borgade för bättre förståelseförmåga. Det är också skälet till att forskarna fastslår att människan inte har en nedärvd förmåga att förstå hunden.

Anders

Foto: Pixabay